Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ГСФ

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

ГЛУЩЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

доктор філологічних наук, професор

завідувач кафедри германської та слов’янської філології

Володимир Андрійович Глущенко – доктор філологічних наук, професор, відмінник освіти України, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Національної спілки письменників України.

Володимир Андрійович – унікальний викладач, науковець, поет; має педагогічний стаж роботи 42 роки, 7 років очолює кафедру ГСФ. Високого фахового рівня управлінської культури завідувача кафедри Володимир Андрійович Глущенко досяг завдяки застосуванню демократичного стилю керівництва, створенню в колективі сприятливої соціально-психологічної атмосфери, розвитку творчих здібностей для підвищення професійної майстерності викладачів кафедри.

Керівництво університету й колеги високо цінують В. А. Глущенка за активну роботу з ліцензування й акредитації філологічних спеціальностей в ДДПУ. Адже кафедра германської та слов’янської філології є випусковою і для славістів, і для германістів.

Під науковим консультуванням і керівництвом В. А. Глущенка було захищено докторську та 19 кандидатських дисертацій.

Зазначимо, що Володимир Андрійович має такі наукові та творчі досягнення:

  • автор 355 наукових публікацій із загального, російського та українського мовознавства, з питань сучасного літературного процесу (у тому числі видав 33 книги);
  • фундатор наукової школи «Методологія та історіографія мовознавства» (на базі Донбаського державного педагогічного університету);
  • засновник і завідувач міжгалузевої наукової лабораторії «Методологія та історіографія мовознавства» (на базі Донбаського державного педагогічного університету разом з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України);
  • член спеціалізованої вченої ради К 41.053.03 із захисту кандидатських дисертацій у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського (м. Одеса);
  • відповідальний редактор фахового наукового збірника «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології» (збірник входить до Переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук);
  • нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (1999) і «За наукові та освітні досягнення» (2014);
  • має досвід викладання за кордоном (Німеччина, Польща, Болгарія);
  • член Національної спілки письменників України (з 2015 р.); працює в жанрі поезії (вірші російською та українською мовами) та літературної критики; автор 280 поетичних публікацій, у тому числі чотирьох поетичних збірок: «Ощущение доброго ветра», «Дорога обетованная», «И слово дал Ты мне, Господь», «К небесам и птицам»); лауреат премії «Радуги» – журналу художньої літератури й суспільної думки (м. Київ).

Список останніх публікацій

СПІЧКА АНТОНІНА ГАВРИЛІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Краснодарського державного педагогічного інституту в 1969 р.

У 1987 році закінчила аспірантуру при Науково-дослідному інституті теорії та історії педагогіки АПН СРСР (м. Москва) і в 1988 році захистила дисертацію з проблем порівняльної педагогіки (Німеччина).

У ДДПУ (СДПУ) працює з 1975 р., викладає німецьку, англійську мови.

З 1994 року є завідувачем кафедри іноземних мов та завідувачем відділення іноземних мов (англійська, німецька мови).

У 2004 році обрана членом-кореспондентом Міжнародної Академії наук педагогічної освіти.

Має понад 85 публікацій, зокрема в зарубіжних виданнях.

Значну увагу приділяє підготовці науково-методичних матеріалів та встановленню і зміцненню міжнародних наукових зв’язків з вищими навчальними закладами Німеччини та Англії.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти за сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

Член ученої ради університету, член ради філологічного факультету.

Список останніх публікацій

КОРОТЯЄВА ІРИНА БОРИСІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1981 р. закінчила Московський державний педагогічний інститут (нині Московський державний педагогічний університет), факультет романо-германської філології.

Закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію в Київському державному педагогічному інституті ім. А. М. Горького (нині Київський національний університет ім. Драгоманова) – 1990 р.

У ДДПУ (СДПУ) викладає такі курси: «Методика викладання іноземних мов», «Лексикологія сучасної англійської мови», «Теоретична фонетика англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення».

Сфера наукових інтересів – методика викладання іноземних мов, лінгводидактика. Має понад 80 наукових публікацій.

Список останніх публікацій


МАТОРІНА НАТАЛЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент

У ДДПУ (СДПІ, СДПУ) працює з 1986 р. Стаж педагогічної роботи – 32 роки.

Має дві вищі освіти: Донецький національний університет (1981–1986) (диплом з відзнакою); спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація «Філолог. Викладач»; Слов’янський державний педагогічний інститут (2001) (диплом з відзнакою); спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури».

Аспірантура: Донецький національний університет (1990–1993).

Дисертація на тему «Еволюція словотвірних гнізд з вершинами делать і деять у російській мові ХІ–ХХ ст.ст.». Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті (диплом кандидата філологічних наук від 16 червня 1994 р.).

Вчене звання доцента присвоєно в 1996 р. (атестат доцента від 29 лютого 1996 р.).

Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (з 2003 р.).

Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, методика викладання російської мови у школі, методика викладання російської мови у вузі, старослов’янська мова, активні процеси в сучасній російській мові.

Здійснює керівництво магістерськими, дипломними та курсовими роботами, а також лінгвістичним гуртком з актуальних проблем сучасної російської літературної мови. Керівник кафедральної теми «Культура російського мовлення в умовах білінгвізму». Автор дистанційних курсів.

Член атестаційної комісії з прийому кандидатських іспитів із загального мовознавства. Член приймальної комісії в аспірантуру зі спеціальності 035 Філологія.

Має досвід викладання російської мови та літератури в середніх загальноосвітніх закладах (Слов’янський педагогічний ліцей; приватна гімназія «Олімпія»; Слов’янська ЗОШ № 7); шкільний стаж – 5 років. Працює на курсах підвищення кваліфікації вчителів російської мови та зарубіжної літератури (м. Слов’янськ та Слов’янський район).

Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секції: російська мова; журналістика) (Донецька обласна державна адміністрація). Декілька років поспіль є членом і заступником голови фахового журі обласної учнівської олімпіади з російської мови і літератури. Має подяку від Донецької обласної державної адміністрації за плідну співпрацю з Департаментом освіти і науки.

Н. М. Маторіна плідно займається науковою роботою. Має понад 300 публікацій, зокрема в центральних і зарубіжних виданнях («Відродження», «Мовознавство», «Russistik» (Німеччина), «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР», «Русская словесность в школах Украины» тощо). Серед публікацій: підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, національні фахові статті, видання за кордоном, статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus, видання з рекомендацією Вченої ради ДДПУ, монографії (ISBN), словники, навчально-методичні посібники, статті в наукових та науково-методичних журналах національного рівня, методичні рекомендації тощо.

Щорічно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (м. Вінниця, м. Дніпродзержинськ (тепер – м. Кам’янське), м. Дніпро, м. Ізмаїл, м. Київ, м. Краснодар, м. Львів, м. Маріуполь, м. Одеса, м. Переяслав-Хмельницький, м. Полтава, м. Рівне, м. Санкт-Петербург, м. Саратов, м. Сиктивкар, м. Слов’янськ, м. Смоленськ, м. Харків; м. Люблін, м. Ополе, м. Сандомир (Польща), м. Прага (Чехія), м. Шумен (Болгарія) тощо).

Наукові інтереси: активні процеси в сучасній російській мові, сучасна російська літературна мова, лінгводидактика, теорія та історія лексикографії, сучасний та історичний словотвір тощо.

Укладач, науковий редактор і член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології».

Відповідальний редактор збірника матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Слов’янськ, Україна).

Член оргкомітету, відповідальний секретар науково-практичних конференцій з актуальних проблем методології та історіографії мовознавства: «Методи лінгвістичних досліджень» (18–19 листопада 2010 р., м. Слов’янськ); «Методологія та історіографія мовознавства» (23–25 травня 2013 р., м. Слов’янськ); «Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства» (19–20 жовтня 2016 р., м. Слов’янськ).

Укладач, науковий редактор і член редакційної колегії збірника матеріалів щорічної науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства» (м. Слов’янськ, Україна).

Список останніх публікацій

АНАНЬЯН ЕЛІНА ЛЬВІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет у 2003 р. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мови та літератури, зарубіжної літератури.

Закінчила аспірантуру при Слов’янському державному педагогічному університеті. Тема дисертації: ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ГІМНАЗІЯХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ століття) Захист відбувся в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка (м. Полтава), 2008 р.

Стаж педагогічної роботи в ДДПУ (СДПУ) складає 10 років. Основні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення (англ.)», «Аналіз художнього тексту», «Теоретична граматика англійської мови», «Стилістика англійської мови».

Коло наукових інтересів: загальні питання теорії мови, теоретична граматика сучасної англійської мови, стилістика тексту.

Має понад 55 наукових публікацій.

Список останніх публікацій

ГОЛУБ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Освіта: Слов’янський державний педагогічний інститут, 1997–2002 рр., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

Аспірантура: Слов’янський державний педагогічний університет (2002–2005). Дисертація на тему «Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті». Захист відбувся у Донецькому національному університеті 24.10.2006.

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2002 р.

Основні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, порівняльна типологія англійської та української мов, історія англійської мови, література країни, мова якої вивчається.

Наукові інтереси: порівняльна лексикологія англійської та української мов, лінгвістична історіографія тощо.

Має близько 60 публікацій.

Список останніх публікацій

КАПНІНА ГАЛИНА ІВАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (2001), аспірантуру Слов’янського державного педагогічного університету зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2010). Кандидат педагогічних наук з 2011 р (захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.03). Тема дисертації – «Проблеми сімейного виховання молодших школярів у Німеччині». Вчене звання доцента присвоєно 25 січня 2013 року.

У 2009 році пройшла стажування в Інституті ранньої педагогіки (м. Мюнхен, Баварія, Німеччина). У 2016 відбулось стажування за темою «Методика і дидактика на заняттях з німецької мови як іноземної» (м.Гьоттінген, Нижня Саксонія, Німеччина). Постійний учасник численних семінарів з підвищення кваліфікації викладачів німецької мови, зокрема, ініційованих Гете-Інститутом в Україні та Асоціацією українських германістів.

Викладає наступні курси: ПУПМ (н), країнознавство та література Німеччини, ділова німецька мова, методика викладання німецької мови. Керує науковою роботою та виробничою практичною підготовкою студентів англо-німецького відділення філологічного факультету ДДПУ.

Член Всеукраїнської спілки германістів вищої школи України та Асоціації українських германістів.

Коло наукових інтересів – лінгвокраїнознавство Німеччини та методика викладання німецької мови.

Автор більше 80 наукових публікацій.

Список останніх публікацій

ОРЕЛ АННА СЕРГІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент

Освіта: Слов’янський державний педагогічний університет (1999–2004) (диплом з відзнакою); спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська)», кваліфікація «Учитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури».

Аспірантура: Слов’янський державний педагогічний університет (2004–2007). Дисертація на тему «Історія фонологічних систем східнослов’янських мов: лінгвоісторіографічний аспект». Захист відбувся у Донецькому національному університеті (диплом кандидата філологічних наук від 16 грудня 2009 року).

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2007 р. Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, старослов’янська мова, практикум з російської мови, вступ до мовознавства.

Наукові інтереси: сучасна російська літературна мова, лінгвістична історіографія тощо.

Має близько 60 публікацій, у тому числі в центральних виданнях («Мовознавство», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе» тощо).

Список останніх публікацій

ТИЩЕНКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2006 р. Стаж педагогічної роботи – 12 років.

Має три вищі освіти: 1) Слов’янський державний педагогічний інститут, 2002 р.; спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література; кваліфікація:Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури; 2) Слов’янський державний педагогічний університет, 2007 р.; спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська) та українська мова і література;

кваліфікація: Вчитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури; 3) ДВНЗ „ДДПУ”, 2014 р.; спеціальність: Мова і література (англійська); кваліфікація: Філолог. Вчитель мови (англійської) та зарубіжної літератури. Усі дипломи з відзнакою.

Аспірантура: Слов’янський державний педагогічний університет (2002–2005).

Дисертація на тему «Історія української мови в науковій концепції А. Ю. Кримського». Захист відбувся у Донецькому національному університеті (диплом кандидата філологічних наук від 14.06.2007 р.).

Вчене звання доцента присвоєно у 2012 р. (атестат доцента від 30.11.2012 р.).

Основні дисципліни: сучасна російська літературна мова, вступ до мовознавства та історія компаративістики, загальне мовознавство, історія російської літературної мови, іноземна мова, методологія філологічної науки та ін.

Здійснює керівництво курсовими роботами, а також лінгвістичним гуртком з актуальних питань сучасної російської літературної мови. Автор дистанційних курсів.

Активно займається науковою роботою. Має понад 70 публікацій, серед яких національні фахові статті, статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Index Copernicus, видання з рекомендацією Вченої ради ДДПУ, монографії (ISBN), навчальні посібники, статті в наукових журналах національного рівня тощо.

Щорічно бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях (м. Львів, м. Одеса, м. Миколаїв, м. Слов’янськ, м. Харків; м. Люблін (Польща), м. Тбілісі (Грузія), м. Моррисвілл (США) тощо.

Наукові інтереси: лінгвістична історіографія, методологія філологічної науки, актуальні питання сучасної російської літературної мови, сучасні методики викладання іноземної мови тощо.

Член редакційної колегії збірника матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Слов’янськ, Україна).

Член редакційної колегії збірника матеріалів щорічної науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства» (м. Слов’янськ, Україна).

Список останніх публікацій

ГАВРИШ ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач

У 2008 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійська, німецька) та зарубіжної літератури.

З 2008 по 2010 навчалася у Слов’янському державному педагогічному університеті по освітньо-професійній програмі перепідготовки спеціаліста на факультеті економіки і управління. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту.

У 2016 році достроково закінчила аспірантуру в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 29 лютого 2016 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Науковий керівник – доктор пед. наук, професор Омельченко С.О. Тема кандидатської дисертації: «Система роботи соціального педагога у школах Німеччини».

2006–2015 рр. – працювала вчителем іноземних мов (англійська, німецька) в ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням м. Краматорська.

2015-2017 рр. – старшим викладачем на кафедрі іноземної філології ПВНЗ «КЕГІ», м. Краматорськ.

З 2017 року – працює старшим викладачем на кафедрі германської та слов’янської філології ДВНЗ «ДДПУ».

Член регіональної експертної групи щодо визначення порогу «склав/не склав» з предметів тестування («Німецька мова»).

Викладає дисципліни: «Теоретичний курс англійської мови», «Іноземна мова», «Методика викладання англійської мови», «Усний послідовний переклад».

Має 40 публікацій.

Список останніх публікацій

ЛЯХ ОКСАНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, 2009 р.;

Спеціальність: Мова і література (англійська, німецька);

Кваліфікація: Вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (ДК № 021718 від 16.05.2014 р.).

Тема дисертації: «Інтернаціональне виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України у 60−80-х рр. ХХ ст.».

У 2017 р. пройшла стажування в Ізмаїльському державному гуманітарному інституті на кафедрі англійської мови та перекладу. Тема стажування: «Організація дистанційного навчання з іноземної мови студентів мовних спеціальностей». Є автором дистанційних курсів.

Викладає наступні курси: ПУПМ (англ.), теоретичний курс англійської мови та ін. Керує науковою роботою студентів англо-німецького та англо-російського відділення філологічного факультету ДДПУ.

Список останніх публікацій

НІКОЛАЙЧУК АННА СЕРГІЇВНА

кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила Слов’янський державний педагогічний університет, 2009 р.;

Спеціальність: Українська мова та література;

Кваліфікація: Викладач української мови і літератури вищого навчального закладу і вчитель зарубіжної літератури та українознавства.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство (ДК № 023734 від 23.09.2014 р.).

Тема дисертації: «Паратаксис і гіпотаксис у складному реченні: історія вивчення».

У 2017 р. пройшла стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Польща).

Викладає наступні курси: історична граматика та діалектологія, порівняльна граматика східнослов’янських мов, історія компаративістики, історична граматика, історія лінгвістичних вчень та ін. Керує науковою роботою студентів філологічного факультету ДДПУ.

Список останніх публікацій

ПУЧКО АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат філологічних наук, старший викладач

Освіта: Слов'янський державний педагогічний інститут, 1997–2002 рр., спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація вчителя англійської, німецької мови та зарубіжної літератури.

Аспірантура: Слов'янський державний педагогічний університет, кафедра педагогіки 2007–2011 рр.

У 2013 році планується захист дисертації на тему: «Особливості диференційованого навчання старших учнів у сучасних вальдорфських школах Німеччини».

У ДДПУ (СДПУ) працює з 2005 р. Основні дисципліни: практика усного та писемного мовлення (німецька мова).

Наукові інтереси: вальдорфська педагогіка, методика викладання іноземних мов

Має понад 40 публікацій.

Список останніх публікацій

ПІСКУНОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

старший викладач

У 1994 році закінчив Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов ім. Н. К. Крупської, факультет англійської мови і російської філології.

У ДДПУ (СДПУ) викладає такі курси: «Практика усного та писемного мовлення», «Лексикологія сучасної англійської мови», «Лінгвокраїнознавство», «Латинська мова».

Є автором понад 50 наукових публікацій.

Список останніх публікацій

РОМАН ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

старший викладач

У 2001 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут (СДПІ), відділення іноземних мов філологічного факультету зі спеціальності учитель англійської і німецької мови та зарубіжної літератури.

Працює над кандидатською дисертацією «Адаптація лексичних запозичень у мові-реципієнті (лінгвоісторіографічний аспект)».

Викладає курси: «Практика усного та письмового мовлення», «Країнознавство Англії та США», «Стилістика англійської мови», «Історія англійської мови», «Ділова англійська мова».

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, лексикологія, неологія, загальне мовознавство.

Має понад 60 наукових публікацій, є автором методичних рекомендацій і вказівок для студентів.

Список останніх публікацій

ЖУКОВА МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА

старший лаборант кафедри германської та слов’янської філології

СБІТНЄВА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

старший лаборант кафедри германської та слов’янської філології