Загальні відомості

Філологічний факультет було засновано одночасно з відкриттям Слов’янського учительського інституту в 1939 році. З 4 липня 1996 року філологічний факультет було відновлено як окрему структурну одиницю. Відродження філологічного факультету пов’язано насамперед з ім’ям професора В.Т. Горбачука.

До структури факультету входять чотири кафедри:

  • української мови та літератури (зав. кафедри – проф. Біличенко О.Л.);
  • іноземних мов (зав. кафедри – доц. Нікітіна Н.П.);
  • германської та слов’янської філології (зав. кафедри – проф. Глущенко В.А.);
  • російської мови та літератури  (зав. кафедри – доц. Казаков І.М.).

На факультеті здобувачі можуть набути перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальностями:

  • 014 Середня освіта (Українська мова і література);
  • 014 Середня освіта (Мова і література (англійська));
  • 014 Середня освіта (Мова і література (російська));
  • 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)).

Складовою частиною навчально-виховного процесу є наукова робота викладачів і студентів.

На факультеті діє аспірантура зі спеціальності „загальне мовознавство”.

Опановуючи філологічні спеціальності, студенти мають необхідні сучасні умови, технічні засоби. До їхніх послуг на факультеті обладнано мультимедійний лінгафонний кабінет німецького виробництва, графопроектори, відеомагнітофони, комп’ютери. Факультет має чудову бібліотеку, фонди якої створені завдяки допомозі нашого земляка, професора Ратґерського університету США Віталія Кейса. Усе це допомагає якісно організувати навчальний процес.

Викладачі факультету беруть активну участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Кращі студенти також є учасниками конференцій, що проводяться в університеті та інших центрах України, стають лауреатами студентських олімпіад, мають власні публікації.

На іноземному відділенні філологічного факультету постійно працюють фахівці з США і Німеччини, що сприяє активізації навчального процесу, підтримує інтерес студентів до вивчення іноземних мов. Багато студентів мають можливість стажуватися в країнах Європи за різними програмами.

Активно працюють наукові гуртки з актуальних проблем сучасного мовознавства, літературознавства та методики викладання мови та літератури, якими керують провідні викладачі випускаючих кафедр.

На сьогодні філологічний факультет – це не лише потужна внутрішньо-розгалужена структура, але й повноцінний колектив однодумців, людей ініціативних і небайдужих. Підтвердженням цього є успіхи наших студентів у навчанні, науці, спорті, високий рейтинг випускників, динамічне та якісне зростання кафедр, що виявляється у покращенні науково-методичного потенціалу, активному захисті дисертацій тощо. І як наслідок цього – конкурс на спеціальності філологічного спрямування є стабільним та одним із найбільших в університеті.

На факультеті значна увага приділяється розвиткові творчих і літературних здібностей, утвердженню добрих традицій, піднесенню загальної культури, вихованню національної свідомості. Студенти-філологи - це творчі і талановиті особистості. Багато з них пишуть вірші і прозу та мають власні поетичні збірки, співають. На факультеті видається альманах „Євшан” – це студентський літературно-мистецький збірник, діє студентський театр.

Випускники факультету працюють у різних навчальних закладах, у журналістиці, в адміністративних органах, у відділах культури. Велика увага на факультеті приділяється виробленню й утвердженню добрих традицій, піднесенню загальної культури студентів, забезпеченню високого рівня викладання фахових дисциплін, вихованню національної свідомості.

Факультет уже завоював прихильне ставлення до себе нашої громадськості, має добру славу в регіоні, що забезпечує нам з року в рік один із найвищих конкурсів в університеті, а відтак і набір здібної молоді. Водночас це покладає на нас велику відповідальність, вимагає напруженої щоденної роботи усього педагогічного колективу.

Будемо раді бачити Вас у складі наших студентів!

Розклад на філологічному факультеті 2019-2020 навчальний рік

Бакалаврат

Розклад 01

Розклад 02


Розклад на філологічному факультеті 2020-2021 навчальний рік

Магістратура

Розклад

 

Розклад заліків 2020-2021

Розклад іспитів 2020-2021