Діяльність кафедри

Кафедра прикладної психології структурний підрозділ факультету гуманітарної та економічної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Кафедра прикладної психології створена у 2003 році на підставі наказу ректора Слов’янського державного педагогічного університету (№ 729 від 20 червня 2003 року).

З 2003 р. по 2006 р. - очолювала кафедру кандидат психологічних наук, доцент Доцевич Тамілія Іванівна.

З 2007 р. по теперішній час завідувач кафедри прикладної психології - кандидат психологічних наук, професор Мелоян Анаіт Едуардівна.

Навчальний процес на кафедрі прикладної психології, ґрунтується на Галузевому стандарті вищої освіти, відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійної програми підготовки студентів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за актуальними проблемами сучасної психологічної науки. Викладачі кафедри працюють за темою "Розвиток внутрішнього потенціалу особистості в процесі соціалізації" – науковий керівник зав. кафедри прикладної психології, кандидат психологічних наук, професор Мелоян А.Е. Виходячи з кафедральної тематики кожен викладач має свій індивідуальний напрямок науково-дослідної роботи.

За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано 120 публікацій: з них 1 у Web of Science, 35 у фахових виданнях України і 39 у зарубіжних наукових збірниках. З метою реалізації НДР кафедри прикладної психології, викладачі організовували, проводили та брали участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, мастер-класах, тренінг-семінарах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях та заходах обласних і регіональних рівнів.

Під науковим керівництвом викладачів кафедри проводяться експериментальні дослідження за темами курсових проектів студентів денної і заочної форм навчання, націлених на удосконалення процесу психологічної корекції особистості. За результатами досліджень за останні п’ять років під науковим керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковано понад 60 статей у наукових збірниках України і зарубіжжя.

Колектив кафедри прикладної психології підтримує тривалі конструктивні зовнішні зв’язки з організаціями, що є важливою й характерною складовою науково-дослідницької діяльності кафедри. Ці зв’язки реалізуються головним чином, у вигляді співробітництва з Київським інститутом психології ім. Г.С.Костюка; Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького; Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна; Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди; Києво-Могилянською Академією; Харківським інститутом гештальта та психодрами; Українськии центром ненасильницького спілкування «Простір Гідності» (м.Київ); Благодійною організацією “Лінія допомоги” (м.Одесса); Громадською організацією “ПроМир” (м.Слов‘янськ); Відділом освіти Добропільської міської ради (м.Добропілля).

При зав. кафедри проф. Мелоян А.Е. укладені довгострокові угоди про наукову співпрацю з міжнародними закладами: Білоруським державним педагогічним університетом ім. Максима Танка, кафедрою соціальної психології (Білорусія); Монгольським національним університетом (Монголія) спільно з Забайкальским державним університетом; Інститутом бізнеса і політики м. Нижний Новгород (Росія); Інститутом гуманітарних катостроф (США); фондом ICDP програми International Child Development Programme (Англія); Громадською організацією «Міст миру» (Швейцарія); Чеською гуманітарною організацією «Людина в біді» (Чехія).

За активною участю зав. кафедри проф. Мелоян А.Е. та викладачів кафедри проведені наступні заходи:

– спільно з товариством з обмеженою відповідальністю «Харьківський інститут Гештальту та психодрами»:

Семінари-практикуми “Основи теорії і практики психологічного консультування” (основи монодрами); «Ведення групи в рамках гештальт-підходу»; «Основи теорії і практики психологічного консультування» (базові комунікативні навички та використання психотерапевтичних технік у психологічному консультуванні).

– спільно з Києво-Могилянською Академією:

Круглий стіл “Консолідація зусіиль міжнародних та волонтерських організацій”;

Семінар-тренінг для шкільних психологів;

Круглий стіл “Значущість психологічної підтримки у соціальній адаптації у працевлаштуванні осіб, що постраждали внаслідок війського конфлікту в Україні”;

Семінари-практикуми для практикучих психологів.

– спільно з Чешською гуманітарною організацією «Людина в біді»:

Міжнародний обучаючий тренінг з психосоціальної підтримки населення;

Авторська школа з глибинної психокорекції академіка НАПН України професора Т.С.Яценко.

– спільно з Фондом International Child Development Programme та «Ассоціацією дитячих та сімейних психологів України»:

Міжнародний навчаючий тренінг-семінар «Діти і війна» І, ІІ та ІІІ модулі за программою International Child Development Programme.

– спільно з Українським центром ненасильницького спілкування «Простір Гідності» (м.Київ), Громадською організацією «Міст миру» (Щвейцарія) та Громадською організацією «Промир» (м.Слов‘янськ):

Міжнародний тренінг-семінар для психологів “Метод ненасильницького спілкування як ефективний інструмент відновлення соціального середовища після насильницького конфлікту” .

– спільно з Відділом освіти Добропільської міської ради та Білозірською ЗОШ м. Добропілля:

Семінар «Інноваційні форми та методи роботи практичного психолога з учнівською молоддю в рамках допомоги в її самовизначенні».

– спільно з Забайкальським державним університетом:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стан здоров’я: медичні, соціальні та психолого-педагогічні аспекти»;

Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Здоров‘я. Спорт»;

Міжнародна науково-практична onlain-конференція «Проблеми здоров‘я сучасної молоді: допомога дорослим дітям алкоголіків» за участю чотирьох країн (Україна, Росія, Білорусія, Італія).

– спільно з Білоруським державним педагогічним університетом ім.Максима Танка (Білорусія) проведені науково-практичні семінари «Конфлікти і шляхи їх конструктивного рішення», «Поведінка особистості в конфліктній ситуації» (ведучий — зав. каф. соціальної психології Білоруського державного педагогічного університету Гатальська Г.В. – кандидат педагогічних наук, доцент «Психології», дійсний член Європейської асоціації тілесноорієнтованої терапії.

Викладачі кафедри є членами Національної психологічної асоціації України Інститута клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії. Зав. кафедри проф. Мелоян А.Е. є дійсним членом: відкритого Всеукраїнського реєстру психологів України; громадської спілки «Національної психологічної асоціації України» та громадської організації «Товариство незалежних експертів».

Склад кафедри прикладної психології - 6 викладачів, з них 1 кандидат наук, професор, 4 кандидата наук, доцента, 1 асистент.