Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою менеджменту

Ступінь "бакалавр"

 1. Основи економічної теорії
 2. Менеджмент, маркетинг та економіка освіти
 3. Методика викладання економічних дисциплін
 4. Економічна теорія
 5. Мікроекономіка
 6. Макроекономіка
 7. Історія економіки та економічної думки
 8. Логістика
 9. Історія економіки та економічних вчень!
 10. Основи наукових досліджень


Ступінь «магістр»

 1. Методологія і організація наукових досліджень
 2. Публічне адміністрування
 3. Ділове адміністрування
 4. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 5. Технології управління персоналом
 6. Маркетинг-менеджмент
 7. Консалтинг
 8. Маркетингова та іміджева діяльність навчального закладу
 9. Управління персоналом у навчальному закладі
 10. Керівник навчального закладу
 11. Стратегічне планування діяльності навчального закладу
 12. Освітні технології
 13. Управління навчально-виховною та науково-методичною діяльністю у навчальному закладі
 14. Управління якістю освітньої діяльності навчального закладу
 15. Техніка адміністративної діяльності (УНЗ)
 16. Управління інноваційним розвитком підприємства
 17. Інвестиційний менеджмент
 18. Стратегічне управління та стратегічні партнерства в бізнесі
 19. Маркетинг інновацій
 20. Антикризовий менеджмент
 21. Логістичний менеджмент
 22. Техніка адміністративної діяльності (Адміністративний менеджмент)
 23. Проектний менеджмент
 24. Соціальні технології в адміністративному менеджменті
 25. Організаційна поведінка
 26. Управління комунікаціями в організаціях