Діяльність кафедри

Кафедра  російської мови та  літератури є окремим підрозділом у складі філологічного факультету ДВНЗ «ДДПУ». Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями "Мова і література (російська)" та "Мова і література (англійська, німецька)" на філологогічному факультеті, забезпечує викладання дисциплін лінгвістичного циклу на  педагогічному факультеті та факультеті підготовки вчителів початкових класів.

Свою історію кафедра російської мови та літератури пройшла разом з розвитком учительського інституту – державного педагогічного інституту – державного педагогічного університету. З 2000 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Ігор Миколайович Казаков.

На кафедрі працює 7 викладачів, з них: кандидатів наук, доцентів –  5 (71 4 %);  старших викладачів – 1 (14,3%); асистентів – 1 (14,3%). Питома вага викладачів з науковим ступенем дорівнює 71,4 %.

Наукова діяльність викладачів кафедри  російської мови та  літератури здійснюється за комплексною темою «Наукове та методичне забезпечення навчальних дисциплін з фольклористики, теорії і історії літератури».

Упродовж 2013-2015 років у роботах викладачів розглядалися найбільш актуальні проблеми з фольклористики, теорії та історії літератури. Результатами діяльності стали наукові публікації у збірках України та зарубіжжя, методичні та навчальні посібники.

За 2013 навчальний рік викладачами кафедри опубліковано  59 наукових праць загальним обсягом  69,49 д.а.

2014 рік — 62 праці загальним обсягом 49,23 д.а.

За 2015  рік було опубліковано 58 наукових праць  -  17,59  д.а..

Окрім колективної теми, над якою працюють викладачі кафедри, кожен викладач має тему  власного наукового дослідження.