Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Ступінь «бакалавр»

 1. Технічна механіка
 2. Технічна та прикладна механіка
 3. Нарисна геометрія
 4. Стандартизація, управління якістю і сертифікація
 5. Хімія (за професійним спрямуванням)
 6. Креслення та комп’ютерна графіка
 7. Матеріалознавство
 8. Технологічний та електротехнічний практикум
 9. Технології енергопостачання та практикум з електротехнічних робіт
 10. Технології обробки деревини
 11. Патентознавство
 12. Спеціальне матеріалознавство
 13. Історія і технологія художніх виробів із кераміки
 14. Інженерна та комп’ютерна графіка
 15. Хімія полімерів
 16. Хімія неорганічна та аналітична
 17. Технологія виробництва та обробки конструкційних матеріалів
 18. Сучасні інформаційні машини та кібернетичні системи у виробництві
 19. Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці
 20. Робочі та енергетичні машини
 21. Моделювання в тривимірних комп’ютерних середовищах
 22. Практикум з побудови графічних зображень
 23. Автопрактикум
 24. Діагностика автомобіля
 25. Спец. курс «Імідж сучасного вчителя технології»
 26. Спец. курс «Імідж сучасного інженера-педагога»

Ступінь «магістр»

 1. Охорона праці в галузі
 2. Охорона праці в галузі освіти та життєзабезпечення в надзвичайних станах
 3. Основи роботи у графічних редакторах
 4. Комп’ютерна графіка та моделювання у тривимірних середовищах
 5. Вибрані питання загальнотехнічних дисциплін
 6. Імідж сучасного вчителя технологій
 7. Основи роботи у графічних редакторах
 8. Комп’ютерна графіка та моделювання у тривимірних середовищах
 9. Практикум з побудови графічних зображень


  Навчально-методичні ресурси

  1. Імідж сучасного вчителя технологій (монографія)