Кафедра загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія становлення кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи бере свої витоки у 1973 році від створення кафедри «Загально технічних дисциплін». Популярність на ринку освітніх послуг та високий попит на спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця» призвели до необхідності cтворення кафедри технічної праці у 1986 році.

Протягом наступних 29 років кафедри змінювали свої назви та тісно співпрацювали у справі забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі технологічної освіти, за цей час завідувачами кафедр були: кандидат технічних наук доцент Тихонов А.П. (1973-1975 рр.); кандидат технічних наук, доцент Зубов Л.А. (1976-1979 рр.); кандидат технічних наук, доцент Нестеренко В.М. (1979-1993 рр.); кандидат технічних наук, доцент Хаєт Л.Г. (1986-1989 та 1990-1993 рр.); кандидат технічних наук, доцент Степанов Є.А. (1989-1990 рр.); кандидат педагогічних наук, доцент Кисельов С.М. (1993-1996); академік Академії інженерних наук України, кандидат технічних наук, доцент Лазаренко О.Я. (1993-2015); кандидат технічних наук, доцент Перепічаєнко Є.К. (1996-2015), кандидат педагогічних наук, доцент Бутиріна М.В. (2015-2017), які багато сил і енергії віддавали формуванню фахових компетентностей майбутнього вчителя трудового навчання та технологій.

У березні 2017 року кафедру очолив кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор Бондаренко Володимир Іванович.