Діяльність кафедри

Історія кафедри

Кафедру утворено на основі кафедри трудового навчання і креслення 3 липня 1990 р. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Стешенко Володимир Васильович, який завідує нею до сьогодні із перервами на навчання та підвищення кваліфікації.

Із 1997 по 1999 рік посаду завідувача кафедри обіймав кандидат педагогічних наук, доцент Кисельов Сергій Миколайович.

Із 2009 по 2010 рік завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Борисов Вячеслав Вікторович.

Із 2014 по 2015 рік посаду завідувача кафедри обіймав кандидат педагогічних наук, доцент Цибулько Г.Я.

З 2015 року керівництво кафедрою знову здійснює доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В.

У період становлення на кафедрі працювало 5 викладачів, троє із яких мали науковий ступінь кандидата педагогічних наук і вчене звання доцента.

У різні роки на кафедрі працювали:

  • викладачі: доктор педагогічних наук, професор В.В. Борисов, доктор технічних наук, професор Л.В. Пивоваров, кандидати педагогічних наук, доценти М.Т. Малюта, С.М. Кисельов, Т.А. Сиротенко, Я.В. Бобилева, кандидати технічних наук, доценти А.А. Карпенко, Д.О. Дмитренко, старші викладачі В.Ф.Кушнарьов і В.В. Ніскородов;
  • навчальні майстри та старші лаборанти: Л.І. Гладиш, В.В. Сілівейстр, А.А. Тарасов, С.М. Тендітна, В.Г. Фільчак, Л.А. Черкашина.

Сьогодення кафедри

Кафедра веде комплексне дослідження за темою «Інноваційні технології в технологічній освіті».

На кафедрі діють студентські наукові гуртки та проблемні групи: «Дидактика технологічної освіти» (керівник: доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В.), «Методика трудового і професійного навчання» (керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Цибулько Г.Я.), «Науково-педагогічні дослідження» (керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Курчій О.В.), «Основи конструювання та моделювання» (керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Пшеничний М.В.), «Методика проектної діяльності» (керівник: старший викладач Вовк Н.В.).

Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень виконуються та захищаються більше 30 дипломних і 20 магістерських робіт, за результатами яких публікуються наукові статті.

Сьогодні кафедра тісно співпрацює з Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти. Викладачі кафедри читають лекції на курсах підвищення кваліфікації, входить до складу журі обласних і Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання та обласних конкурсів «Учитель року». Також кафедра активно співпрацює з науковцями Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Бердянського державного педагогічного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Красноармійського педагогічного училища, а також Української інженерно-педагогічної академії й т. ін.

Наукові здобутки кафедри

У 1997 році кафедра започаткувала регулярне проведення Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій та видання фахового науково-методичного збірника «Проблеми трудової та професійної підготовки» (сьогодні це «Вісник ДДПУ. Серія: Технологічна та професійна освіта»). На базі кафедри регулярно відбуваються науково-методичні конференції «Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освіти України» міжнародного та всеукраїнського рівня та Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки і освіти» (секційне засідання) та ін.

Із 2012 року при кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Викладачі кафедри співпрацюють із:

  • провідними науковими установами НАПН України – Інститут педагогіки, Інститут обдарованої дитини, Інститут вищої освіти, Інститут професійно-технічної освіти;
  • вищими навчальними закладами – Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Полтавським національним університетом імені В.Г. Короленка, Бердянським державним педагогічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т.Г. Шевченка, Красноармійським педагогічним училищем, а також з Українською інженерно-педагогічною академією, Таганрогським державним педагогічним інститутом та ін.
  • професійно-технічними навчальними закладами – професійні ліцеї №№ 115, 146 (м. Слов’янськ), №№ 14, 28 (м. Краматорськ);
  • середніми навчальними закладами – Слов’янський педагогічний ліцей, загальноосвітні школи мм. Ізюм, Слов’янськ, Краматорськ, Красноармійськ, а також із сільськими школами регіону (Олександрівська, Приліснянська, Черкаська та ін.).