Шлях по сайту: Новини ДДПУ

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Новини

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «Проектування життєвої компетентності учнівської молоді»

Друк

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії

«ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Монографії надаються індекси DOI (серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу), ISBN (Німеччини), УДК, ББК.

Монографія надсилається в Національну німецьку бібліотеку та бібліотеку університету Лейбніца.

Робочі мови: українська, англійська.

Контрольні дати:

Термін надання авторами матеріалів – до 15.05.2018.

Оплата участі в монографії ‒ до 20.05.2018

Розсилка монографії авторам і супровідних документів про участь в монографії – до 30.06.2018р.

Вимоги до матеріалів монографії: {Детальніше}

 

Всесвітній день здоров’я в ДДПУ

Друк

5 квітня в межах Всесвітнього дня здоров’я студенти ДДПУ разом із викладачами провели енергійну зарядку та отримали масу гарних емоцій.

Організатори: Ельміра Чепіга, Катерина Білоусова, Софія Герчикова, Олеся Лубинец, Юлія Гончар та інші.

Студентів підтримали декан факультету фізичного виховання О. І. Холодний, заступник декана педагогічного факультету І. В. Трубник, викладачі С. М. Борщов, І. А. Решетова та інші.

Підтримуйте здоровий спосіб життя!

 

Студенти ДДПУ проти насильства!

Друк

3 квітня студенти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» взяли участь у соціальній акції, метою якої було підвищення розуміння чоловіків та жінок, хлопців та дівчат, що насильство є порушенням прав людини; пропаганда нульової толерантності до насильства та підвищення довіри до поліції, як важливої структури у системі реагування на випадки насильства.

Детальніше...
 

Відзначили День Землі

Друк

20 квітня 2018 р. на Соборній площі м. Словʼянська відбулася акція, присвячена до Всесвітнього Дня Землі.

День Землі – всесвітній рух громадських ініціатив на захист планети як загального глобального Будинку, що об'єднує безліч різноманітних заходів і акцій, як природоохоронних та екологічних, так і миротворчих. Мета акції спонукати людей замислитися про проблеми взаємин людини і навколишнього світу, бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети Земля.

Ініціатором проведення акції є кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», тренер з освіти для сталого розвитку, член громадської організації «Молодь Сходу України» – Іванчук Сабіна Айдинівна.

Детальніше...
 

Завершення роботи акредитаційної комісії на кафедрі теорії і практики початкової освіти

Друк

21 квітня завершилася робота експертної акредитаційної комісії на кафедрі теорії і практики початкової освіти. На підставі аналізу поданих на чергову акредитацію матеріалів і проведеної на місці акредитаційної експертизи підготовки фахівців за напрямом 6.010102 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта) галузі знань 0101 Педагогічна освіта (01 Освіта/ Педагогіка) докт. пед. наук, проф. В. П. Шпак і канд. пед. наук, доц. Н. В. Казакова зробили висновок про спроможність ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» здійснювати підготовку здобувачів ОКР бакалавр напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» (013 Початкова освіта) ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Дякуємо нашим колегам за позитивні відгуки і співпрацю!

 

Завершила роботу експертна комісія з акредитації бакалаврської програми підготовки за напрямом 6.040201 Математика*

Друк

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від «22» березня 2018 р. № 275-л, експертна комісія у складі:

Семеніхіна Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, голова комісії;

Требенко Оксана Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 18 по 20 квітня 2018 р. розглянула подані акредитаційні матеріали та провела безпосередньо на фізико-математичному факультеті ДДПУ експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців ОКР бакалавр за напрямом підготовки 6.040201 Математика* (нині це спеціальність 014 Середня освіта (Математика)).

Детальніше...
 

20 квітня завершилася робота експертної акредитаційної комісії на кафедрі менеджменту факультету психології, економіки та управління

Друк

На підставі аналізу поданих на чергову акредитацію матеріалів і проведеної на місці акредитаційної експертизи підготовки фахівців за напрямом 6.030601 Менеджмент (спеціальності 073 «Менеджмент») докт. екон. наук, проф. В. В. Храпкіна і докт. екон. наук, проф. О.Ю. Кудріна зробили висновок про спроможність ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» здійснювати підготовку здобувачів ОКР бакалавр напряму підготовки 6.030601 Менеджмент (спеціальності 073 «Менеджмент»). Зміст висновків своєчасно оприлюднено на сайті університету.

Дякуємо авторитетній комісії за продуктивну співпрацю та позитивні відгуки!

 

Завершила роботу експертна комісія з акредитації бакалаврської програми підготовки за напрямом 6.040203 Фізика*

Друк

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від «22» березня 2018 р. № 304-л, експертна комісія у складі:

Ляшенко Юрій Олексійович – доктор фізико-математичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, голова комісії;
Філоненко Михайло Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 18 по 20 квітня 2018 р. розглянула подані акредитаційні матеріали та провела безпосередньо на фізико-математичному факультеті ДДПУ експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців ОКР бакалавр за напрямом підготовки 6.040203 Фізика* (нині це спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)).

Детальніше...
 

Акредитаційна комісія на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи

Друк

19 квітня 2018 року розпочалося експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам підготовки фахівців ОКР Бакалавр напряму 6.010106 «Соціальна педагогіка». Згідно наказу МОН України № 299-л від 22.03.2018 року 19-21 квітня у Донбаському державному педагогічному університеті на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи перевірку здійснює експертна акредитаційна комісія в складі: голова – Москальова Людмила Юріївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; член комісії – Петрюк Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Детальніше...
 

Угода про науково-методичну співпpацю – в дії

Друк

Відповідно до угоди наукову (науково-методичну) співпpацю кафедра української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (кер.–докт.н. із соціальних комунікацій, проф. Біличенко О.Л.), студенти різних курсів провели круглий стіл з питань мовно-літературної та медіаосвіти учнівської та студентської молоді спільно із завід. кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, докт.пед.н., проф. Семеног О.М.

Учасники заходу окреслили коло діяльності кафедр у контексті функціонування нової спеціальності «Медіакомунікації в закладах освіти»: дослідження наукових тенденцій у розвитку соціальних комунікацій, досвід викладання навчальних дисциплін із медіаосвіти, дискурсу та теорії комунікацій, теорії твору і тексту, мови засобів масової комунікації, редагування в засобах масової комунікації, теорії та історії соціальних комунікацій, прикладні соціально-комунікаційні технології, удосконалення практичних навичок літературного редагування медіапродукту з метою розробки та впровадження нових курсів із медіаосвіти; вивчення наукового, навчально-методичного забезпечення медіапідготовки майбутніх учителів-словесників, майбутніх викладачів. Обговорили результати спільного вебінару до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» (20-21 лютого 2018 р.), а також окреслили коло подальшої науково-методичної співпраці, зокрема, проблематику Всеукраїнської науково-практична студентської конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», що відбудеться 17 травня 2018 року.

Співпраця Сторін ґрунтується на принципах партнерства, узгодженості інтересів, розширення і поглиблення змісту науково-дослідної та освітньої діяльності, підвищення її якості й ефективності.

 

 
Сторінка 8 з 191

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення