Кафедра загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи вітає Погорєлова Михайла Григоровича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії!
Триває оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»
Дистанційне наукове життя філологічного факультету
Оновлення освітньо-наукової програми
Оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»
Триває співпраця із Слов’янським міським центром зайнятості
День захисника України на факультеті гуманітарної та економічної освіти
Виховуємо у першокурсників патріотизм та пошану до національних свят
Студенти нашого університету на святі спорту
Пам’ять жива…
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
12–13 жовтня відбулося засідання робочої групи, відповідальної за створення та оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», на кафедрі педагогіки вищої школи ДДПУ. Гарант ОПП Топольник Я.В., зовнішній стейкхолдер Гусейнов С.Н. (директор СБРЦПО імені П.Ф. Кривоноса), фахівці-практики Бондаренко Н.В. (старший майстер в/н СБРЦПО імені П.Ф. Кривоноса) та Турка В.М. (завідувач відділення Слов’янський енергобудівний технікум), викладачі кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «ДДПУ» Фатальчук С.Д., Гарань Н.С. та здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Смоляр Є.Д. обговорювали проєкт освітньо-професійної програми.

Під час обговорення учасники зазначили, що метою навчання за ОПП виступає підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного професійно застосовувати на практиці сучасні педагогічні форми, методи та прийоми; формування компетентностей та здатностей використовувати набуті знання та вміння у професійній (викладацькій, освітній, виховній, науково-дослідницькій, аналітичній, консультативній, комунікативній, організаційно-методичній) діяльності. Гарант звернула увагу присутніх та відзначила, що ОПП містить вибірковий освітній компонент, представлений для можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, передбачає професійно-практичну, педагогічну та психологічну підготовку здобувачів до професійної діяльності в закладах вищої освіти.

У межах засідання Туркою В.М. було проведено науково-методичний семінар «Розвиток професійно-технічної освіти в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи» для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Під час проведення семінару розглядалися актуальні проблеми розвитку ПТО, особливості організації освітнього процесу в закладах ПТО на прикладі Слов’янського енергобудівного технікуму. Здобувачі виступали активними учасниками обговорення означеного кола питань та на завершення подякували Віктору Миколайовичу за надану можливість безпосереднього спілкування із фахівцем-практиком у галузі професійно-технічної освіти.