Вийшов новий 6-ий випуск науково-методичного Альманаху кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії "Від науки – до практики", який містить матеріали, підготовлені до Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективні напрями сучасної науки та освіти".

Конференція відбувалася в режимі онлайн 19–20 травня 2020 року (пленарне та секційне засідання). До участі в конференції залучилися викладачі різних ЗВО України (Авіаційного Національного університету м. Києва, Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Донбаського державного педагогічного університету), практичні працівники спеціальних закладів освіти, аспіранти, студенти, які виступили з доповідями щодо сучасних проблем спеціальної науки та практики, становлення і розвитку освітньої парадигми.

В Альманаху учасники науково-практичної конференції та викладачі кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії представили свої останні напрацювання та здобутки: статті у фахових виданнях, посібники різного напряму, методичні рекомендації для педагогів і батьків дітей з особливими потребами, видання для дошкільників.

quation
0


quation
 

quation
0


quation