Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Перемога в I відкритому конкурсі студентських наукових робіт із філософії

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перемога в I відкритому конкурсі студентських наукових робіт із філософії

Друк

У межах Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі», який реалізується в 2019–2022 рр. вишем-партнером ДДПУ – Вищою технічною школою в Катовіце (Польща), відбувся I Відкритий конкурс студентських наукових робіт із філософії: «1:0 на користь "Нового гравця"? ... людина та її буття на порозі глобальних зрушень...».

Тематика конкурсу – осмислення глобальних проблем та перспектив людства. Тематика конкурсу була орієнтована на стимулювання формування у сучасного студентства філософських уявлень про нашу планету, майбутнє людської цивілізації, інтеграційні процеси в суспільстві, історії, культурі та мистецтві.

Конкурс був спрямований стимулювання та підтримку творчих ініціатив студентської молоді; актуалізацію філософського світогляду сучасної молоді; розвиток творчих здібностей і креативності студентів; набуття цифрової компетентності та розвиток медіакультури; виявлення найбільш обдарованих студентів, здатних до самостійної творчої та проектної діяльності; отримання студентами досвіду участі в міжнародних конкурсних програмах; забезпечення міжнародного творчої взаємодії студентів, обміну ідей в сфері їх професійних і особистісних інтересів.

Конкурс проводився за напрямками філософська стаття та філософське есе.

25 червня було підведені підсумки конкурсу, на який було надіслано майже сто робіт. У конкурсі взяли участь студенти польських та українських університетів, зокрема, університетів з Варшави, Вроцлава, Катовіце (Польща), Слов’янська, Києва, Маріуполя, Мелітополя, Миколаєва, Одеси, Харкова, Рівного (Україна). Роботи оцінювалися у 5 номінаціях: 1) Аксіологічні особливості сучасного світу; 2) Філософія спорту; 3) Світоглядні основи здоров’язбережувальних технологій; 4) Онтологія сучасного світу; 5) Сучасні філософські концепції.

За напрямком «філософська стаття» однією із переможців стала Софія Кочнєва – студентка 4 курсу педагогічного факультету. Керівник наукової роботи – к. пед. н., доц. Іванчук Сабіна.

За напрямком «філософське есе» – Інна Сущенко – студентка 4 курсу філологічного факультету. Керівник наукової роботи – док.філос.н., проф. Мельник Валерія.

У конкурсі також брали участь студенти факультету фізичного виховання: Нитник Юлія (Керівник наукової роботи – к. психол. н., доц. Остополець І.Ю.); Савченко Наталя (Керівник наукової роботи – к.пед.н., доц. Мусхаріна Ю.Ю.); Котляров Олександр (Керівник наукової роботи – к.пед.н., доц. Холодний О.І.) та студентка факультету спеціальної освіти Коломійцева Анастасія (Керівник наукової роботи – к.психол.н., доц. Чернякова О.В.) Вони отримали сертифікати участі у Міжнародному конкурсі.

Вітаємо всіх учасників і переможців та їхніх наукових наставників!

 

Оголошення