Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Науково-дослідна лабораторія взаємодії духовного й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді – завершення наукового проєкту

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Науково-дослідна лабораторія взаємодії духовного й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді – завершення наукового проєкту

Друк

Науково-дослідна лабораторія кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації завершила багаторічний науковий проєкт щодо дослідження впливу організаційно-методичних та поведінкових чинників на вмотивованість учнівської молоді до занять фізичною культурою і спортом.

Дякуємо нашим партнерам із закладів загальної середньої та вищої освіти Донецької, Луганської, Київської, Харківської та Чернігівської областей за підтримку в організації й проведенні дослідження, а також редакції науково-методичного журналу «Теорія та методика фізичного виховання» за надану можливість опублікувати результати досліджень у виданні, що зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних (Scopus; Ulrichsweb Global Serials Directory; DOAJ (Directory of Open Access Journals); CrossRef; ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); ERIH PLUS; WorldCat; Open Science Directory; (EBSCO information services); PBN (Polish Scholarly Bibliography); PKP Index (A database of scientific & scholarly literature); Google Scholar; Index Copernicus; Open Academic Journals Index; Bielefeld Academic search Engine). DOI: https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2

Науковий керівник лабораторії – док. пед. наук, професор Світлана Омельченко

Завідувач лабораторії – канд. пед. наук, доцент Володимир Пристинський

 

Оголошення