Вітаємо магістрантів ФСО із захистом курсових робіт!

Друк

Написання курсової роботи – це відповідальний і важливий крок до становлення наукової особистості студента (магістранта), адже ця робота є початковим науковим доробком, зміст якого має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки обраної теми. Курсова робота допомагає розвивати творчу активність, ініціативу, систематизувати та поглиблювати одержані теоретичні знання з вивчених дисципліни, здійснювати аналіз досліджень з обраної проблеми, самостійно працювати з навчальною та науковою літературою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Магістранти денної форми навчання факультету спеціальної освіти неодноразово проводили самостійне навчально-наукове дослідження з різних дисциплін і 30 травня продемонстрували рівень своєї теоретичної обізнаності та ведення наукового пошуку. Захист курсових робіт в онлайн на платформі Skype за участю магістрантів та викладачів кафедри логопедії та спеціальної психології, під час якого було заслухано доповіді за основними результатами досліджень. Дякуємо нашим магістрантам за ґрунтовні, актуальні, сучасні дослідження і бажаємо подальшого вдалого наукового пошуку!