Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Презентація-семінар до Всесвітнього дня науки і Всесвітнього дня філософії на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Презентація-семінар до Всесвітнього дня науки і Всесвітнього дня філософії на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти

Друк

8 листопада в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» із нагоди відзначення «Всесвітнього дня науки» (10 листопада) та «Всесвітнього дня філософії» (21 листопада) на факультеті ПТПО відбувся захід – Презентація-семінар на тему: «Філософсько-методологічні проблеми науки і освіти». Присутнім викладачам і студентам було представлено нові навчальні посібники «Філософія освіти і науки» в україномовному і англомовному варіантах та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів і дистанційного навчання. Автори навчально-методичних розробок - викладачі кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук проф., докт.філос.н. Ємельяненко Г.Д. і доц., канд.філос.н. Абизова Л.В., презентуючи навчальні посібники, інформували про зміст і структуру видань, акцентували увагу на тенденціях розвитку сучасної освіти і науки, особливостях постнекласичної науки, на зміні світоглядних орієнтацій техногенної цивілізації.

Під час обговорення жваву дискусію викликали питання про типи наукової раціональності, альтернативні концепції розвитку пізнання та етичні проблеми науки ХХІ століття. Навчальні посібники спрямовані на формування професійних компетентностей майбутніх педагогів і слугують методичним забезпеченням навчальної дисципліни «Філософія освіти і науки», посилюють світоглядну і методологічну підготовку майбутніх фахівців, пробуджують інтерес до філософії, збагачують їхню філософську культуру і науковий світогляд, сприяють розвитку рефлексивних здібностей студентів, підштовхуючи їх до подальших роздумів над поставленими проблемами.

Знайомство з виданнями було цікавим і запрошеним викладачам кафедри іноземної мови не лише як ознайомлення із новими навчально-методичними виданнями, а і як досвід міждисциплінарної та міжкафедральної співпраці. Сподіваємося, що завдяки представленим навчально-методичним матеріалам і подібним заходам магістри краще розумітимуть стратегію наукової діяльності, послідовність організації і узагальнення її результатів, правила взаємодії у науковому співтоваристві.

 

Оголошення