Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості»

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості»

Друк

21 березня на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулось пленарне засідання VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості». Із вітальним словом виступили С.І. Макаренко, т.в.о. ректора, проректор із науково-методичної роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Краматорськ), кандидат педагогічних наук та С.О. Омельченко, ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Слов’янськ), доктор педагогічних наук, професор.

На засіданні були представлені доповіді й презентації учасників конференції та відбулись виступи й дискусії в режимі онлан-трансляції з актуальних проблем формування гармонійно розвиненої особистості дитини, учня, студента, спортсмена.

Найбільший інтерес викликали доповіді О.А. Качана, завідувача відділу фізичної культури та спортивно-масової роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, щодо розвитку професійної майстерності сучасного педагога в умовах нової соціокультурної реальності; В.М. Пристинського, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації, завідувача Науково-дослідної лабораторії взаємодії духовного й фізичного виховання дітей та учнівської молоді ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», щодо діяльності науково-дослідної лабораторії як поліфункціонального центру формування гармонійно розвиненої особистості студентів закладу вищої педагогічної освіти; Н.В. Коновалової, учителя фізичної культури Комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 67 Маріупольської міської ради Донецької області, щодо впровадження нових варіативних модулів та фітнес-технологій на уроках фізичної культури; М.О. Хорсун, заступника директора з навчально-виховної роботи Зорянського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. філії Іллінівського опорного закладу загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов, щодо духовних цінностей фізичної культури і спорту в житті людини; О.В. Слєпцова, студента магістратури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», члена правління ГО «Федерація боротьби та змішаних єдиноборств Лиманщини», члена Всеукраїнської федерації СПАС, щодо історичних витоків виникнення та розвитку бойового мистецтва «Спас» в Україні та Донеччині в контексті патріотичного виховання молоді; С.Є. Боєва, кандидата медичних наук, лікаря, учителя «Основ здоров’я» та «Екології» Маріупольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 63, щодо донозологічної оцінки рівня здоров’я учнів різних статевовікових груп та важливості рухової активності в збереженні здоров’я дітей та учнівської молоді; Д.М. Гайдукова, учителя фізичної культури Новоселівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області, щодо впровадження в педагогічний процес різновиду спортивного скелелазіння «Боулдерінг» та спеціального тренажера для розвитку пальців рук.

22 березня були проведені секційні засідання за програмою конференції, модераторами яких виступили:

СЕКЦІЯ 1. Соціальні функції фізичної культури і спорту в розвитку гармонійно розвиненої особистості, цінностей здоров’я і здорового способу життя (Пристинський В.М., к.п.н., доцент ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна);

СЕКЦІЯ 2. Духовні цінності фізичної культури і спорту в житті сучасної людини. Генерування здоров’я, стиль здорового способу життя, поведінкові чинники здоров’я (Осіпцов А.В., д.п.н., професор Маріупольського державного університету, Маріуполь, Україна);

СЕКЦІЯ 3. Феномен здоров’я в аксіологічному дискурсі крос-культурної взаємодії. Взаємозв’язок фізичного виховання, фізичної реабілітації й рекреації у збереженні здоров’я людини (Качан О.А., завідувач відділу фізичної культури та спортивно-масової роботи, національний тренер із питань розвитку партнерства в спорті заради соціальних змін; Макаренко С.І., к.п.н., проректор із науково-методичної роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Краматорськ, Україна);

СЕКЦІЯ 4. Формування здоров’язбережувального освітнього простору сучасного навчального закладу (Духовний Л.Ф., к.п.н., науковий керівник експериментального навчального закладу ЗСШ № 201 м. Києва, заслужений працівник фізичної культури і спорту України);

СЕКЦІЯ 5. Психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту, спорту вищих досягнень, спортивного тренування, адаптивного фізичного виховання (Хацаюк О.В., Заслужений тренер України, Національна академія Національної гвардії України, Харків);

СЕКЦІЯ 6. Професійно-педагогічна підготовка фахівця в галузі фізичного виховання, спорту, оздоровчо-рекреаційної рухової активності (Ботагарієв Т.А., д.п.н., професор Актюбінського регіонального державного університету імені К. Жубанова, Республіка Казахстан);

СЕКЦІЯ 7. Проблема формування дискурсивно-проективної компетентності фахівця в галузі фізичної культури і спорту в контексті становлення у дітей та молоді гуманістичного світогляду (Блоцький С.М., к.п.н., декан факультету фізичного виховання, доцент Мозирського державного педагогічного університету імені І.П. Шамякіна, Республіка Білорусь).

За результатами роботи конференції було прийнято Рішення, сутність якого полягає в розширенні концептуальних підходів щодо реалізації проблеми розвитку гармонійної особистості на засадах взаємозв'язку фізичної культури і спорту, фізичного виховання як компонентів формування цінностей здоров'я та здорового способу життя людини; у забезпеченні полікультурного рівня компетентності нації, необхідного для духовно-морального самовдосконалення особистості засобами фізичної культури і спорту як пріоритетної умови «навчання протягом життя».

Організаційний комітет конференції

 

Навігація

Контакти

Оголошення
Оголошення