Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Другий день акредитації на філологічному факультеті

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Другий день акредитації на філологічному факультеті

Друк PDF

5 грудня 2018 року на філологічному факультеті продовжили свою роботу дві експертні комісії. Одна у складі доктора філологічних наук, професора, декана Інституту української філології та журналістики Херсонського державного університету Олексенка В.П. (голова комісії) та доктора філологічних наук, професора кафедри української та світової літератури Криворізького державного педагогічного університету Дмитренко В.І. (член комісії) проводить експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)».

Друга комісія у складі завідувача кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету, доктора філологічних наук, професора Харлан О.Д. (голова комісії) та завідувача кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидата філологічних наук, доцента Анісімової А.І. (член комісії) проводить експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)».

Під час другого дня акредитаційної експертизи комісії перевіряли кадрове забезпечення підготовки фахівців, освітньо-професійні програми, навчальні плани, навчально-методичне забезпечення, проаналізували науково-дослідну роботу кафедри, а також продовжили проведення комплексних контрольних робіт.

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення