Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Взяли участь у Міжнародній науковій конференції в Катовіце

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Взяли участь у Міжнародній науковій конференції в Катовіце

Друк

У межах угоди про співробітництво між ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (республіка Словаччина) викладачі нашого вишу пройшли підвищення кваліфікації та взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Економічні та соціально-орієнтовані питання сучасного світу» та науково-методичному семінарі "Інтеграція науки і практики в системі освіти країн ЄС" на базі Вищої технічної школи в місті Катовіце (Польща).

Метою науково-педагогічного стажування є підвищення кваліфікації учасників стажування, розширення, поглиблення і вдосконалення професійних компетенцій у зв’язку з оновленням змісту вимог до рівня кваліфікації, ознайомлення з досвідом організації навчального процесу та застосуванням інноваційних технологій реалізації змісту навчання в університетах Європейського Союзу.

У заходах взяли участь 26 викладачів і студентів із більш як 20 закладів освіти України, Польщі, Словаччини. Представниками від нашого університету були: кан. психол. наук, доц. кафедри загальної психології Остополець І.Ю., канд. пед. наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи Іванчук С.А, канд. філософ. наук, старший викладач кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Іванчук В.В.

Під час презентації Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach викладачі мали можливість безпосередньо ознайомитися з матеріально-технічною базою університету, з особливостями використання інноваційних технологій в освітньому процесі, напрямами підготовки студентів, досвідом навчально-методичної діяльності, інформаційними технологіями в організації та супроводі навчального процесу Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Цікавим було те, що результати самостійної проектної роботи студентів були представлені у вигляді тематичних виставок на території Wyższa Szkoła Techniczna. Представлені вироби відзначалися креативністю, нестандартністю вирішення навчальних завдань, що вражає взагалі та сприяє розвитку фахової компетентності студентів зокрема.

Цікавими та багато інформаційними виступами відзначилися наші колеги та студенти і 24-25 жовтня на Міжнародній конференції «Економічні та соціально-орієнтовані питання сучасного світу» у Вищій школі економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі (Словаччина), яка була організована спільно з ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Бердянським державним педагогічним університетом, Інститутом дослідження просторового розвитку, Вищою технічною школою в Катовіце, Національним університетом цивільного захисту України та Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім. Володимира Винниченка. Працювали такі секції: «Сучасні проблеми економічного розвитку країни, регіону, міста, підприємства»;. «Регіональні та локальні проблеми соціального розвитку суспільства»; «Гуманітарні питання розвитку сучасного суспільства».

Результати досліджень будуть опубліковані у рецензованому збірнику матеріалів конференції (електронна версія на сайті Вищої школи економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі). Збірнику матеріалів конференції буде присвоєно ISBN словацького видавництва.

Учасники конференції (науковці, викладачі, студенти, фахівці з економічних, освітніх та гуманітарних питань розвитку суспільства) мали можливість представити результати своїх досліджень та свого досвіду на пленарному засіданні та в секціях, а також брали участь в дискусіях та майстер-класах.

Учасники конференції висловлюють велику подяку організаторам цих міжнародних наукових заходів, які відкривають нові можливості для наших викладачів та студентів щодо євроінтеграції України до ЕС!

 

Навігація

Контакти

Оголошення
Оголошення