Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Підвищили кваліфікацію

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Підвищили кваліфікацію

Друк

У межах угоди про співробітництво між ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (республіка Польща) викладачі нашого вишу пройшли підвищення кваліфікації та взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Інноваційні технології в XXI веке» (досвід Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach).

Метою науково-педагогічного стажування було підвищення кваліфікації викладачів, оновлення їхніх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

Під час проведення конференції на секційних засіданнях були представлені доповіді науковців: кан. фіз.-мат. н., доц. Глазова В.В., кан. фіз.-мат. н., доц. Кайдан Н.В., кан.філол.н., доц. Ляшов Н.М., кан.психол.н., доц. Остополець І.Ю., кан.філол.н., доц. Помирча С.В., док.пед.н, доц. Саяпіна С.А., кан.пед.н, проф. Сипченко В.І., кан.пед.н, доц. Федь І.Є., Жадик Юлія – студентка дефектологічного факультету, Мисков Дмитро – магістрант дефектологічного факультету.

Під час презентації університету викладачі мали можливість безпосередньо ознайомитися з матеріально-технічною базою університету, з особливостями використання інноваційних технологій в освітньому процесі, напрямками підготовки студентів, досвідом навчально-методичної діяльності, інформаційними технологіями в організації та супроводі навчального процесу Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Цікавим було те, що результати самостійної проектної роботи студентів були представлені у вигляді тематичних виставок на території Wyższa Szkoła Techniczna. Представлені вироби відзначалися креативністю, нестандартністю вирішення навчальних завдань, що вражає взагалі та сприяє розвитку фахової компетентності студентів зокрема.

Учасники стажування ознайомилися з бібліотечним фондом Wyższa Szkoła Techniczna, науковими доробками викладачів вишу. У межах співпраці польські колеги запропонували нашим викладачам взяти участь у проведенні спільних наукових досліджень та оприлюднення цих результатів у журналі «ZESZYTY NAUKOWE», який індексується в наукометричних базах даних Copernicus.

В актовій залі була проведена зустріч зі студентами, які відповіли на численні запитання учасників стажування щодо організації студентського самоврядування, проведення дозвілля, працевлаштування студентів-випускників.

Науково-освітня програма стажування включала також ознайомлення з Вроцлавським університетом. Викладачів було запрошено до музею, де була представлена історія виникнення університету та розвиток освітньої діяльності цього вишу. Крім того були представлені напрямки підготовки студентів, засади отримання наукових ступенів у Польщі.

Перспективами подальшої співпраці між вишами є залучення викладачів до реалізації спільних наукових проектів представників інших країн Євросоюзу та оприлюднення спільної наукової діяльності у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Web of Science, Scopus, Copernicus та ін.

  •  

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення