Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Акредитація спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Акредитація спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Друк

30 травня 2018 року розпочалася акредитаційна перевірка спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Згідно наказу МОН України № 802-л від 21.05.2018 року 30 травня – 1 червня в Донбаському державному педагогічному університеті на кафедрі германської та слов’янської філології перевірку здійснює експертна комісія в складі: голова – Романова Олена Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; член комісії – Євстаф’єва Наталія Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії російської літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Робота комісії передбачає знайомство з ректоратом, науково-педагогічними працівниками та студентами філологічного факультету, проведення комплексних контрольних робіт, перевірку кадрового, організаційного, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу.

  •  

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення