Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Істинний учений – це мрійник, а хто ним не є, той називає себе практиком

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Істинний учений – це мрійник, а хто ним не є, той називає себе практиком

Друк

23 травня в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрями сучасної науки та освіти» на кафедрі технологій спеціальної та інклюзивної освіти відбулося секційне засідання «Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами». До заходу були запрошені викладачі кафедри, представники спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, інклюзивних ресурсних центрів та студенти рівнів вищої освіти «бакалавр» і «магістр».

Конференція почалась зі вступного слова Дмитрієвої І. В., яка окреслила стратегічні напрями спеціальної та інклюзивної освіти. Основну увагу було зосереджено на контенті навчально- методичного забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог нової української школи. Порушено питання щодо підготовки майбутнього випускника факультету спеціальної освіти, який повинен бути педагогом-професіоналом з сучасним мисленням, здатним вирішувати нестандартні професійні та життєві ситуації, який вміє самостійно освоювати нове, вільно орієнтуватися в обраній професії дефектолога, включати в творчий процес учнів з особливими освітніми потребами.

Активну участь у конференції взяли викладачі кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти, які поділилися з учасниками секційного засідання власними науково-практичними здобутками за 2017-2018 рр. у галузі корекційної педагогіки.

Канд. пед. наук, асистент кафедри Шишменцев І. М. доповів студентській аудиторії про основні результати власного дисертаційного дослідження. Зі змістовною доповіддю на тему «Педагогічні умови використання засобів і технології мультимедіа в навчанні географії учнів із порушеннями розумового розвитку» виступила канд. пед. наук, доцент Одинченко Л. К. Про роботу своїх наукових гуртків у 2017-2018 навчальному році доповіли канд. пед. наук, доцент Співак Л. А. та канд. пед. наук, доцент Гіренко Н. А.. Канд. псих. наук, старший викладач Іваненко А. С. у своїй доповіді порушила актуальне питання особливостей формування уявлень про майбутню сім’ю у підлітків з вадами інтелектуального розвитку. Гідно завершила виступи досвідчених науковців старший викладач кафедри Манько О. Г. із доповіддю «Соціалізація школярів з особливими освітніми потребами засобами образотворчого мистецтва». Доповіді викладачів отримали позитивний емоційний відгук у студентської аудиторії.

Гідним продовженням науково-практичної конференції стали звітні презентації студенток рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта – Букартик Світлани та Бурлаченко Аліни – про участь у ІІ етапі XIV Всеукраїнської студентської олімпіади та у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Магістрантки виступили із доповідями за темою наукових робіт, а також поділилися власним досвідом участі у таких масштабних заходах із студентами молодших курсів. Вони наголосили на тому, що такі поїздки – це неоціненна скарбниця позитивних емоцій, яка мотивує студентів на подальші звершення на наукових теренах.

Змістовними були доповіді студенток Рябчук Катерини, Таранець Алли, Мяло Катерини та інших, які розкрили найбільш значущі питання та актуальні проблеми навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. Їхні презентації стали приводом для дуже плідного конструктивного диспуту між учасниками конференції.

Після виступу представників студентської аудиторії слово взяли досвідчені практики – представники спеціальних закладів освіти, які, вислухавши доповіді студентів, поділилися власним практичним досвідом та надали цінні рекомендації щодо роботи із дітьми з особливими освітніми потребами.

Завершальним етапом стало нагородження студентів, які взяли активну участь у секційному засіданні конференції та напутні побажання досвідчених науковців і практичних працівників щодо активної участі студентства на подальшому шляху наукових досягнень.

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення