Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Міжвузівський круглий стіл «Соціокультурна компетентність майбутнього вчителя»

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Міжвузівський круглий стіл «Соціокультурна компетентність майбутнього вчителя»

Друк

1 червня на філологічному факультеті Донбаського державного педагогічного університету був проведений міжвузівський круглий стіл "Соціокультурна компетентність майбутнього вчителя", у якому взяли участь викладачі нашого університету, а також гості із Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка та Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Досвідом упровадження у навчально-виховний процес вищої школи лінгвокультурологічного концепту поділилась Олена Миколаївна Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Напрацювання кафедри української мови та літератури ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" у галузі розробки навчальних планів, проведення фольклорних і діалектологічних практик, розвитку наукової роботи студентів висвітлила завідувач цієї кафедри, доктор наук із соціальних комунікацій, професор Ольга Леонідівна Біличенко.

Ганна Георгіївна Цвєткова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, підтримала дискусію і звернула увагу на необхідність приділяти більше уваги ініціативним студентам, підтримувати їх, скоординовувати їхні зусилля, адже саме студентська молодь – це майбутнє нашої держави.

У межах проведення круглого столу було презентовано напрацювання декана факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", доктора педагогічних наук Інни Анатоліївни Хижняк: монографію «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності» (2016), підручник «Електронна лінгвометодика у вищому навчальному закладі» (2016), посібник «Засоби електронної лінгвометодики для початкової школи» (2016) та електронні книги завідувача кафедри української мови Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктора педагогічних наук Олени Миколаївни Семеног: «Академічне письмо» (2016), «Мовна культура дослідника» (2017), електронний навчально-методичний комплекс з етнолінгводидактики (2014).

На завершення, Володимир Андрійович Глущенко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та слов'янської філології ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", підкреслив корисність проведення таких заходів, подякував учасникам і гостям за плідну роботу, запропонував продовжити співпрацю у напрямку становлення національно свідомої особистості майбутнього фахівця-дослідника, учителя, філолога, педагога-українознавця.

За результатами проведення міжвузівського круглого столу Між ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка була укладена угода про наукову (науково-методичну) співпpацю з пpоблем формування культуромовної особистості майбутнього фахівця-дослідника, учителя, філолога, педагога-українознавця.

Співпраця Сторін ґрунтується на принципах партнерства, узгодженості інтересів, розширення і поглиблення змісту науково-дослідної та освітньої діяльності, підвищення її якості та ефективності.

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення