Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини З історії факультету спеціальної освіти ДВНЗ «ДДПУ»: упевненими кроками – до переможних вершин (1997-2003)

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

З історії факультету спеціальної освіти ДВНЗ «ДДПУ»: упевненими кроками – до переможних вершин (1997-2003)

Друк

Різнопланову і кропітку роботу з організації навчально-виховного процесу на дефектологічному факультеті з 1997 року по 2003 рік проводила кандидат педагогічних наук, доцент Л. А. Співак, яка була призначена деканом факультету, та її заступник кандидат педагогічних наук, доцент Н. А. Гіренко. Саме цей період був найскладнішим у роботі факультету, бо тривала реорганізація всієї вищої освіти України. Одним з основних принципів побудови навчально-виховного процесу на факультеті було поєднання навчально-методичної та наукової діяльності викладачів. Наукова робота продовжувала бути одним із пріоритетних напрямів роботи факультету. Щорічно на факультеті проводили кілька наукових, науково-методичних та практичних конференцій різного рівня.

Успішно захистили дисертації В. О. Гулак, Т. Г. Кузнецова, І. В. Татьянчикова, Л. К. Одинченко, І. В. Дмитрієва, О. В. Мамічева. Повернувся з докторантури В. О. Липа. Усі вони разом із кандидатом педагогічних наук, доцентом Н. А. Гіренко та кандидатом педагогічних наук, доцентом С. О. Дубовським, кандидатом педагогічних наук, доцентом Н. П. Шайдою, кандидатом педагогічних наук, доцентом Л. Ю. Шамко – на той час молодими й талановитими, перспективними науковцями, внесли новий струмінь у всю наукову роботу факультету, поширюючи коло наукових досліджень, залучаючи до вивчення сучасних проблем спеціальної педагогіки та психології студентів як денного, так і заочного відділень, кількість яких зростала з кожним роком.

Високі вимоги керівництво факультету висувало до науково-методичного забезпечення навчального процесу, постійного оновлення його змісту, удосконалення навчально-методичного комплексу з урахуванням досягнень у різних галузях науки, використання новітніх освітніх технологій. Цю важливу роботу здійснювала методична рада факультету, до складу якої увійшли доцент Л. А. Співак, доцент В. О. Липа, доцент Л. Л. Логвінова, доцент Н. А. Гіренко, доцент Л. Г. Торшина, доцент Т. Г. Кузнецова на чолі з доцентом Н. В. Тарасенко.

Викладачами факультету були створені програми з нових навчальних курсів, методичні рекомендації до них, збірники вправ та завдань для самостійної роботи студентів, ретельно вивчався і втілювався у

викладацьку практику передовий педагогічний досвід, інноваційні

технології. У колі особливої уваги методичної ради факультету була робота з молодими викладачами, підвищення їхньої професійної майстерності.

Велика увага приділялася педагогічній практиці студентів на базі шкільних та дошкільних навчальних закладів, якою керували старші викладачі С. В. Сарнацький, Н. В. Резніченко, О. Г. Манько, Л. О. Гулак.

За ініціативи декана факультету доцента Л. А. Співак та заступника декана доцента Н. А. Гіренко, а також за підтримки ректора інституту доктора фізико-математичних наук, професора М. К. Нечволода на базі дефектологічного факультету було відкрито спеціалізований клас педагогічного ліцею СДПІ за профілем «Дефектологія та психологія», який став частиною наукового навчально-педагогічного комплексу.

Завдяки кропіткій роботі колективу дефектологічного факультету, зразковому оформленню необхідної документації (відповідальною була доцент Т. Г. Кузнецова) факультет успішно пройшов акредитацію і мав змогу здійснювати ступеневу підготовку фахівців-дефектологів за кваліфікаціями: бакалавр (учитель і вихователь молодших класів спеціальної школи), спеціаліст (учитель і логопед старших класів спеціальної школи) та магістр (викладач корекційної педагогіки).

Професійний рівень підготовки майбутніх спеціалістів забезпечувався майстерністю професорсько-викладацького складу дефектологічного факультету, провідним напрямом роботи якого був розвиток творчості, ініціативності; самостійності мислення, гуманного ставлення до студентів, уміння здійснювати власний вибір методик і форм роботи факультету.

Перебудова всієї системи освіти, перехід до кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів, вхід до загальноєвропейського простору освіти (Болонський процес) викликали потребу в забезпеченні освітньої сфери фахівцями нового покоління, вимагали нових підходів, напрямів роботи всього педагогічного колективу факультету.

Традиційним на факультеті стало проведення наукових конференцій викладачів, студентів разом із практичними працівниками. Широко практикувалося проведення виїзних засідань кафедр факультету, розширених учених рад на базі спеціальних шкільних та дошкільних закладів.

Велика увага приділялася організації науково-дослідної роботи студентів. На факультеті працювало більше 20-ти наукових гуртків. Студенти-дефектологи не тільки брали участь у всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, але й посідали призові місця.

На високому рівні проводилася культурно-масова та профорієнтаційна робота, яку очолювали доцент І. В. Татьянчикова, доцент Т. Г. Кузнецова, доцент О. В. Мамічева, доцент І. В. Дмитрієва, доцент Л. К. Одинченко. Студенти, окрім свого головного обов’язку – навчання, брали участь і в громадському житті факультету й університету. Традиційно до Дня інваліда проводилися благодійні концерти, кошти з яких передавали у фонди спеціальних шкіл.

Цікаво відбувалися свята «Посвячення в студенти», «Свято останнього дзвоника», «День св. Валентина», конкурси «Алло, ми шукаємо таланти», щорічний тиждень факультету, тематичні вечори, вечори відпочинку, виставки наукових і творчих робіт, а дівчата-дефектологи завжди ставали переможцями «Конкурсу красунь», завойовуючи почесні звання «Міс університет» та «Віце-міс університет».

Усю цю кропітку і відповідальну роботу з формування світогляду і духовності студентів організовували заступники декана: доцент Н. А. Гіренко, а пізніше – старший викладач О. М. Попова.

Успішну роботу факультету забезпечували й методист заочного відділення, організована, досвідчена, компетентна людина К. С. Мирончук, стриманий та сумлінний секретар деканату А. В. Краснобаєва (Худько), діловий і доброзичливий диспетчер факультету Н. Є. Шаріпова. Вагому допомогу в організації навчально-виховного процесу на факультеті надавали лаборанти кафедри Н. В. Топольська, О. Д. Шелепун.

Сумлінна праця вчених-дефектологів була відмічена Міністерством освіти і науки України. Почесними грамотами нагороджені: доценти Н. В. Тарасенко, Л. Л. Логвінова, В. О. Липа, Л. А. Співак, Л. Г. Торшина, Л. О. Дяченко. Членами-кореспондентами Міжнародної академії педагогічної освіти (м. Москва) обрано доцентів Л. А. Співак та І. В. Дмитрієву, звання Відмінник освіти отримали доценти Н. В. Тарасенко, В. О. Липа, А. І. Капустін. Почесним професором Інституту корекційної педагогіки та психології (НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ) обрано В. О. Липу.

1997 рік, студенти та викладачі дефектологічного факультету

2001 рік, викладачі СДПІ та дефектологічного факультету вітають Співак Людмилу Анатоліївну із ювілеєм

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення