До уваги керівників навчальних закладів, учителів, вихователів!

Друк

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» проводить запис на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями).

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводяться згідно з Ліцензією Міністерства освіти і науки України (Серія АЕ № 636101 від 10.03.2015р.). Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».

По закінченню курсів слухачі отримають Свідоцтво про підвищення кваліфікації установленого зразку.

Додатки до положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх  навчальних закладів (заява про направлення на підвищення кваліфікації, направлення на підвищення кваліфікації педагогічного працівника, індивідуальний план підвищення кваліфікації, звіт про підвищення кваліфікації).


Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних працівників (видані документи)

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних працівників (видані документи) 12/2019 - 02/2020;

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних працівників (видані документи) 01/2019 - 02/2020;

3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних працівників (видані документи) 02/2019 - 03/2020;

3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних працівників (видані документи) 08/2020 - 10/2020.


Нормативні документи. Накази МОН.

1. ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;

2. Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;

3. ЗМІНИ, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.


Освітня програма курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 1. Регіональна освітня програма підвищення кваліфікації вчителів та керівників закладів загальної середньої освіти за темою «Освіта в умовах конфлікту» (за матеріалами і вимогами ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ);
 2. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка (0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я) Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) / (6.010201 Фізичне виховання) Категорія: учителі (викладачі) фізичної культури;
 3. Галузь знань 01 Освіта ( 0101 Педагогічна освіта) Спеціальність 016 Спеціальна освіта ( 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) Категорія: вчителі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів;
 4. Галузь знань 01 Освіта (0101 Педагогічна освіта) Спеціальність 016 Спеціальна освіта (6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) Категорія: вихователі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладі;в
 5. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка (0101 Педагогічні освіта) Спеціальність 012 Дошкільна освіта ( 6.010101 Дошкільна освіта) Категорія: вихователі закладів дошкільної освіти;
 6. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка ( 0101 Педагогічна освіта) Спеціальність 013 Початкова освіта ( 6.010102 Початкова освіта). (Спеціалізація : музичне мистецтво) Категорія: вчителі музики, музичні керівники закладів дошкільної освіти;
 7. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка Спеціальність 014 Середня освіта (Мова та література (англійська)) спеціалізації «Німецька мова» Категорія: учителі (викладачі) німецької мови;
 8. Галузь знань 07 Управління та адміністрування (0306 Менеджмент і адміністрування) Спеціальність 073 Менеджмент (6.030601 Менеджмент) Категорія: директори закладів загальної середньої освіти, заступники директорів з навчально-виховної роботи;
 9. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка (0101 Педагогічна освіта) Спеціальність 016 Спеціальна освіта ( 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) Категорія: спеціальна дошкільна педагогіка: учитель-дефектолог та вихователь спеціального закладу дошкільної освіти;
 10. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) Категорія: учителі (викладачі) інформатики;
 11. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Спеціальність 014 Середня освіта (Математика) Категорія: учителі (викладачі) математики;
 12. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка (0101 Педагогічна освіта) Спеціальність 016 Спеціальна освіта ( 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) Категорія: логопеди, спеціальні психологи;
 13. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Категорія: учителі (викладачі) англійської мови;
 14. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка (0402 Фізико-математичні науки) Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика) – (6.040203 Фізика) Категорія: учителі (викладачі) фізики;
 15. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка ( 0203 Гуманітарні науки) Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) ( Філологія ( Українська мова і література) Категорія: учителі (викладачі) української мови та літератури;
 16. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) Категорія: учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури;
 17. Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки ( 0301 Соціально-політичні науки) Спеціальність 053 Психологія (6.030102Психологія) Категорія: психологи закладів загальної середньої освіти різних типів, психологи закладів дошкільної освіти;
 18. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка Спеціальність 012 Дошкільна освіта Категорія: директори закладів дошкільної освіти;
 19. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка /(0101 Педагогічна освіта) Спеціальність 013 Початкова освіта/ (6.010102 Початкова освіта) Категорія: учителі початкових класів (1 клас – Нова школа);
 20. Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка (0101Педагогічна освіта) Спеціальність 013 Початкова освіта (6.010102 Початкова освіта) Категорія: вихователі групи подовженого дня.

Навчально-тематичні плани
 1. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти;
 2. Навчально-тематичний план курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вихователів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів;
 3. Навчально-тематичний план курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителів-дефектологів та вихователів спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;
 4. Навчально-тематичний план курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителів (викладачів) інформатики;
 5. Навчально-тематичний план курсiв пiдвищення квалiфiкацiї логопедів дошкільних та шкільних закладів освіти;
 6. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників – вчителів (викладачів) математики;
 7. Навчально-тематичний план курсів пiдвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних закладів, заступників директорів з навчально-виховної роботи;
 8. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вчителів музики, музичних керівників ДНЗ;
 9. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) німецької мови;
 10. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи;
 11. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації психологів ЗОШ, психологічних служб;
 12. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) російської мови та зарубіжної літератури;
 13. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації соціальних працівників;
 14. Навчально-тематичний план курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителів-дефектологів та вихователів спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;
 15. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників вчителів фізичної культури;
 16. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників вчителів фізики;
 17. Навчально-тематичний план курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

За довідками звертатися за телефонами: 0506698258; 0635389152Віхтюк Віта Володимирівна.


Запрошуємо до співпраці!