Освітньо-професійні програми

БАКАЛАВР

 1. 011 Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю
 2. 012 «Дошкільна освіта»
 3. 012 «Дошкільна освіта. Початкова освіта»
 4. 013 «Початкова освіта»
 5. 014 Середня освіта (Математика)
 6. 014 Середня освіта (Фізика)
 7. 014 Середня освіта (Інформатика)
 8. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 9. 014 Середня освіта (Українська мова і література)
 10. 014 Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська)
 11. 014 Середня освіта (Мова і література (російська))
 12. Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))
 13. 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 14. 014 Середня освіта (Фізична культура)
 15. 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
 16. 016 Спеціальна освіта
 17. 035 Філологія (германські мови (переклад включно)
 18. 053 Психологія
 19. 053 Практична психологія
 20. 071 Облік і оподаткування
 21. 073 Менеджмент
 22. 227 Фізична терапія, ерготерапія
 23. 231 Соціальна робота
 24. 232 Соціальне забезпечення

МАГІСТР

 1. 011 Освітні, педагогічні науки «Освітні, педагогічні науки»
 2. 011 Освітні, педагогічні науки «Позашкільна освіта»
 3. 012 Дошкільна освіта «Дошкільна освіта»
 4. 012 Дошкільна освіта «Дошкільна освіта» (для неспоріднених спеціальностей)
 5. 013 Початкова освіта «Початкова освіта»
 6. 013 Початкова освіта «Початкова освіта» (для неспоріднених спеціальностей)
 7. 014 Середня освіта «Середня освіта (Математика)»
 8. 014 Середня освіта «Середня освіта (Фізика)»
 9. 014 Середня освіта «Українська мова і література (англійська)»
 10. 014 Середня освіта «Українська мова і література»
 11. 014 Середня освіта «Мова і література (російська)»
 12. 014 Середня освіта «(Мова і література (англійська)»
 13. 014 Середня освіта «Трудове навчання та технології»
 14. 014 Середня освіта «Фізична культура»
 15. 014 Середня освіта «Фізична культура» (для неспоріднених спеціальностей)
 16. 014 Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»
 17. 016 Спеціальна освіта «Спеціальна освіта»
 18. 016 Спеціальна освіта «Спеціальна освіта» (для неспоріднених спеціальностей)
 19. 033 Філософія «Філософія»
 20. 034 Культурологія «Культурологія»
 21. 035 Філологія «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))»
 22. 053 Психологія «Психологія»
 23. 071 Облік і оподаткування «Облік і оподаткування»
 24. 073 Менеджмент «Менеджмент»
 25. 231 Соціальна робота «Соціальна робота»

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 1. 011 Освітні, педагогічні науки «Освітні, педагогічні науки»
 2. 013 Початкова освіта «Початкова освіта»
 3. 015 Професійна освіта «Професійна освіта»
 4. 016 Спеціальна освіта «Спеціальна освіта»
 5. 231 Соціальна робота «Соціальна робота»
 6. 053 Психологія «Психологія»
 7. 033 Філософія «Філософія»
 8. 035 Філологія «Філологія»
 9. 071 Облік і оподаткування «Облік і оподаткування»
 10. 111 Математика «Математика»

013 Початкова освіта

«Початкова освіта» (для неспор. спец., 1.9)