Гуртожитки

Донбаський державний педагогічний університет має три гуртожитки. Розміщення студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток ДДПУ. Перевага в наданні місця в гуртожитку надається студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. Гуртожиток №3 – блочного типу, дво-, тримісні номери зі зручностями у блоці та кухнею на поверсі.