Шлях по сайту: Бібліотека Архів бібліотека На допомогу науковій роботі

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

На допомогу науковій роботі - 1

Друк

1. Інформація відносно отримання індексів УДК та ББК.

Довідково-бібліографічний відділ і відділ комплектування та наукової обробки документів бібліотеки  ДДПУ надає консультації з шифровки друкованого матеріалу за таблицями УДК та ББК.

УДК (універсальна десяткова класифікація) - міжнародна універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, що охоплює всі галузі знань, яка побудована за десятковим принципом і використовується для індексування та пошуку матеріалів (документів) у фондах, картотеках  та ін. Використовуються таблиці: Універсальна  УДК зі змінами та доповненнями станом на 2006 рік : електронне видання. – К., 2010.

ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація) - універсальна система класифікації навчальної, наукової, художньої літератури, побудована в певній субординації наук, в переході від нижчого до вищого, від простого до складного в логічній послідовності. Визначальним принципом при систематизації є зміст книги.

У наш час в локальних базах даних і в Інтернеті міститься дуже багато текстової інформації і, щоб швидше можна було знайти потрібний споживачеві текст, кожен користувач, що вносить текстову інформацію, зобов'язаний присвоїти їй той чи інший класифікаційний індекс.

Тексти без індексу УДК, ББК, авторського знаку не приймає жодне видавництво, тому, щоб відправити текст на друкування, необхідно присвоїти йому класифікаційні коди. УДК відповідає найбільш суттєвим вимогам, що пред'являються до класифікації: міжнародності, універсальності, можливості відображення нових досягнень науки і техніки.

 


Наукові співробітники, викладачі та студенти ДДПУ можуть отримати індекс УДК на окремі видання; на статті в періодичні видання, в наукові збірники  у довідково-бібліографічному відділі.

Індекси ББК, авторський знак  у відділі комплектування та наукової обробки документів.

 

Для якісного виконання послуги необхідно надати текст статті або розширену анотацію видання, ключові слова.

Для окремих видань необхідно також надати титульний аркуш та зворот титульного аркушу видання.

 

Бланки з проставленими індексами можна отримати в залежності від часу оформлення замовлення:

 

 

Час надходження замовлення

Час отримання замовлення

1.

9.00 – 12.00

14.00–16.00

2.

13.00 –16.00

наступного дня з 9.00–16.00


2. Інформація про введення нового ДСТУ на бібліографічний опис  документів.

Шановні наукові працівники!

Звертаємо вашу увагу, що список джерел, який наводять у наукових роботах (стаття, монографія, дисертація) повинен відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який набув чинності з 1 липня 2007 року в Україні.

Новий стандарт підготовлений на основі рекомендації ІФЛА: “Міжнародний стандартний бібліографічний опис” – ISBD і  об’єднав 5 існуючих раніше стандартів на опис нотних, картографічних, образотворчих видань, аудіовізуальних матеріалів, друкованих видань. У цьому стандарті відображено бібліографічний опис всіх видів документів, у тому числі й електронних, а так само частини документів або групи документів.

У ДСТУ ГОСТ 7. 1: 2006 наведені приклади бібліографічних описів різних документів, з усіма областями опису й розділовими знаками.

Головні відмінності в описі стосуються областей: “Відомості про відповідальність”, “Загальні позначення матеріалу”, “Область специфічних відомостей” і інших областей опису.

Змінено правила вживання маленьких і великих букв.

Введено поняття запропонованої пунктуації (умовні розділові знаки).

Вперше підкреслено, що для розрізнення запропонованої й граматичної пунктуації застосовують пробіли в один друкований знак до і після запропонованого знаку. Виключення становлять крапка і кома – пробіли залишають тільки після них.

Також Україна приєдналась до стандарту ГОСТ 7.82–2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.»

Згідно діючих стандартів ВАК України розробив приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті ( Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30);  правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях; Список скорочень назв державних архівних установ України опубліковані у журналі  Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 3. – С. 17–24.

Пропонуємо приклади оформлення  бібліографічного опису, розроблені бібліографами довідково-бібліографічного відділу бібліотеки.

 

Приклади оформлення бібліографічного опису.

Книги:

один автор

 

Байденко В. И. Болонський процес : курс лекций / В. И. Байденко. – М. : Логос, 2004. – 207 с.

 

Антошкіна Л. І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування : монографія / Л. І. Антошкіна . – К. : Корпорація, 2005. – 366 с.

 

Пермяков О. А. Педагогіка : навч. посіб. для студентів / О. А. Пермяков. – К. : Знання, 2006. – 171 с.

 

Левченко О. М. Диявол добра : роман / Олександр Левченко. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 121 с.

  

Навігація

Контакти

Оголошення
Новини бібліотеки

Доторкнемося до творчості французького письменника Гюстава Флобера

Доторкнемося до творчості французького письменника Гюстава Флобера

Абонемент художньої літератури запрошує користувачів переглянути книжково-ілюстративну виставку: “Флобер –...

23 груд. 2016

Що ми знаємо про СНІД?

Що ми знаємо про СНІД?

1 грудня — День порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми. Проблема ВІЛ/СНІДу є,...

01 груд. 2016

Жіночі особистості на педагогічній ниві

Серед видатних жінок, які залишили слід на ниві педагогічної праці,...

22 лист. 2016

Пам’ять про Голодомор 1932-33 рр.

Пам’ять про Голодомор 1932-33 рр.

Україна в 1932-33 роках пережила страшну трагедію – Голодомор, ...

19 лист. 2016

Бібліофіша

Календар знаменних і пам'ятних дат ГРУДЕНЬ 2016 р.

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Відзначається...

01 груд. 2016

10-го грудня – Міжнародний День захисту прав людини

10-го грудня – Міжнародний День захисту прав людини

Саме цього дня Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну...

01 груд. 2016

12 грудня - 160 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880)

12 грудня  - 160 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880)

Гюстав Флобер – видатний французький письменник, майстер витонченого психологічного аналізу....

01 груд. 2016

21 листопада — День Гідності та Свободи Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося

21 листопада — День   Гідності та Свободи Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося

Невід’ємною традицією сучасних свідомих українців є належне вшанування громадянського подвигу,...

19 лист. 2016

9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - День української писемності та мови

Єдиний скарб у тебе - рідна мова День української писемності та...

31 жовт. 2016