ІВАН ФРАНКО

Друк

Гундорова Т. Невідомий Іван Франко : грані Ізмарагду / Тамара Гундорова . – Київ : Либідь, 2006. – 360 с. : іл., фот.

У книзі подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводжуються розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменолог ії письменника. Уперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського й художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсуму Франка, його культурні символи, маски та образи. У центрі уваги — символічна автобіографія письменника, гностичні колізії творчості, культурний синтез, натурфілософія і антропологія Франка.

“Невідомий Іван Франко. Грані Ізмарагду” запрошує читача наблизитися через тексти письменника та розлогі статті Тамари Гундорової до пізнання душевної історії живої особистості Франка-творця, людини. Авторка вибрала найвиразніші сигнали життєтворчості Франка, які поет подав із найглибших шарів свого внутрішнього переживання. І символична автобіографія Івана Франка, і рефлексійні “зазирання” в дзеркалля духу, і поривання вияснити психоемоційну природу співіснування в одній особі різних іпостасей-двійників, і провіщення майбутнього, і вираження тогочасних суспільних і духовних проблем свого народу, і осмислення своєї духовно-провідницької місії — це та багато іншого, того, що закодовано у феномені Франка, відкриється тим, хто розгорне цю книгу й забажає збагнути таємницю величі письменника-генія.

Микола Жулинський,

академік НАН України

Поете, тям, на шляху життьовому
Тобі перлини-щастя не знайти,
Ні захисту від бурі, злив і грому,

Поете, тям, зазнати маєш ти
Всіх мук буття, всіх болів і унижень,
Заким дійдеш до світлої мети.

Поете, тям: лиш в сфері мрій, привиджень,
Ілюзій і оман твій рай цвіте,
А геній твій — то міць сугестій, зближень.

Пророцький дар у тебе лиш на те,
Щоб іншим край обіцяний вказав ти,
А сам не входив у житло святе.

І серце чулеє на те лиш взяв ти,
Щоб кождому в день скорбі пільгу ніс,
І в горі слово теплеє сказав ти.

Та з власним горем крийся в темний ліс!
Ніхто до тебе не простягне руку
І не отре твоїх кривавих сліз.

Та не міркуй, що родивсь ти на муку,
Бо й розкошів найвищих маєш часть,
У творчій силі щастя запоруку.

Усе, чого в тобі сей світ не дасть,
Знайдеш в душі своїй ясніше, краще:
Найвищу правду і найбільшу власть.

Іван Франко

Про автора :

Тамара Гундорова – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, лауреат премій ім. Івана Франка та
ім. Ковалевих, журналів “Світовид” і “Сучасність”.

Авторка монографій “Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років” (1985), “Франко – не Каменяр” (1996), “ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація” (1997), “Femina melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської” (2002), “Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн” (2005) та численних статей з питань модернізму, фемінізму, постмодернізму, постколоніальних студій, масової культури.