Шлях по сайту: Експертні висновки

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Експертні висновки

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (російська))» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (мова і література (російська))»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (російська))» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 014 «Середня освіта (мова і література (російська))» за другим (магістерським) рівнем у ДВНЗ «ДДПУ»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія * (за видами)» освітнього рівня «Бакалавр»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія * (за видами)» освітнього рівня «Бакалавр»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” (спеціальність 014 “Середня освіта (Трудове навчання та технології)”) освітнього рівня "Бакалавр"

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” (спеціальність 014 “Середня освіта (Трудове навчання та технології)”) освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки експертизи у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0203 “Гуманітарні науки” напряму підготовки 6.020203 Філологія. *Мова і література (російська) (спеціальність 014 “Середня освіта. Мова і література (російська)”) “Бакалавр”

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0203 “Гуманітарні науки” напряму підготовки 6.020203 Філологія. *Мова і література (російська) (спеціальність 014 “Середня освіта. Мова і література (російська)”) освітнього рівня “Бакалавр”

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) (спеціальність 016 Спеціальна освіта) першого (бакалаврського) рівня

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) (спеціальність 016 Спеціальна освіта) першого (бакалаврського) рівня

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта” (галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”, спеціальність 012 “Дошкільна освіта”) освітнього рівня “Бакалавр”

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ “ДДПУ” галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта” (галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”, спеціальність 012 “Дошкільна освіта”) освітнього рівня “Бакалавр”

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ "ДДПУ" галузі знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання"

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ "ДДПУ" галузі знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання" (спеціальність 014 "Середня освіта (Фізична культура)") освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" напряму підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ "ДДПУ" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" напряму підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

{Детальніше}

 

Експертні висновки про підсумки експертизи галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" напряму підготовки 6.010102 "Початкова освіта" ОКР бакалавр (галузь знань 01 "Освіта/Пеадгогіка") спеціальність 013 "Початкова освіта"

Друк

Експертні висновки про підсумки чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ "ДДПУ" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" напряму підготовки 6.010102" Початкова освіта" ОКР бакалавр (галузь знань 01 "Освіта / Пеадгогіка") спеціальність 013 "Початкова освіта"

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ«ДДПУ»галузі знань 0402Фізико-математичні науки напряму підготовки 6.040203Фізика*(спеціальність 014Середня освіта(Фізика))освітнього рівня«Бакалавр»

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0402 Фізико-математичні науки напряму підготовки 6.040203 Фізика* (спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)) освітнього рівня «Бакалавр»

{Детальніше}

 

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ«ДДПУ»галузі знань 0402Фізико-математичні науки напряму підготовки 6.040201Математика*(спеціальність 014 Середня освіта (Математична))освітнього рівня бакалавр

Друк

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДВНЗ «ДДПУ» галузі знань 0402 Фізико-математичні науки напряму підготовки 6.040201 Математика* (спеціальність 014 Середня освіта (Математична)) освітнього рівня бакалавр

{Детальніше}

 
  • «
  •  << 
  •  < 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  > 
  •  >> 
  • »
Сторінка 1 з 3

Навігація

Контакти

Оголошення