Шлях по сайту: Освітньо-професійні програми

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми

Друк

Середня освіта (Математика), рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Математика)


Середня освіта (Українська мова і література), рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)


Середня освіта (Фізика), рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)


Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська), рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)


Спеціальна освіта, рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 016 Спеціальна освіта


Культурологія, рівень вищої освіти магістр, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 034 Культурологія


Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), рівень вищої освіти магістр, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія


Психологія, Рівень вищої освіти магістр, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 Психологія


Соціальна робота, рівень вищої освіти магістр, галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота


Дошкільна освіта, рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 012 Дошкільна освіта


Початкова освіта, рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта


Середня освіта (Трудове навчання та технології), рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)


Середня освіта (фізична культура), Рівень вищої освіти магістр, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)


Філософія, рівень вищої освіти магістр, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 033 Філософія


Менеджмент, рівень вищої освіти магістр, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент

 

Навігація

Контакти

Оголошення