Завершила роботу експертна комісія МОН України з первинної акредитації в ДДПУ освітньо-професійної програми «Початкова освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Друк

У період з 12 по 14 грудня на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У складі експертної комісії:

 

голова комісії: Шпак Валентина Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

член комісії: Марусинець Мар’яна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Експертна комісія високо оцінила діяльність кафедри теорії і практики початкової освіти, яка є випусковою зі спеціальності 013 Початкова освіта, зокрема наукову діяльність кафедри, наявні публікації викладачів у Scopus та Web of Science, започаткування студентської академічної мобільності, стажування викладачів у країнах Європи, участь у грантових програмах тощо.