Від студента до професора. Вітаємо ветерана праці

Друк

Коли в далекому 1971 році кореспондент районної газети запитав учня 10 класу Володимира Стешенка: «Ким ти хочеш стати? Мабуть, як і батьки, педагогом?», то він відповів, що хоче поєднати педагогічну діяльність з технікою. Згодом так і сталося. У серпні цього року виповнилося 40 років педагогічної діяльності Володимира Васильовича Стешенка у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Володимир Васильович розпочав свою трудову діяльність на факультеті загальнотехнічних дисциплін, праці та фізики тоді ще Слов’янського державного педагогічного інституту за направленням Міністерства освіти УРСР після закінчення цього ж факультету у 1977 році.

Швидко проминули не просто роки, а десятиліття. За цей період наш ювіляр встиг багато зробити: захистити кандидатську та докторську дисертації; ініціювати створення кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти, якою завідує й нині; виступити фундатором магістратури (разом із фізматом першої у ВНЗ), а потім аспірантури на факультеті; заснувати та стати головним редактором науково-методичного збірника «Проблеми технологічної та професійної освіти», організатором регулярних науково-практичних конференцій із проблем трудової та професійної підготовки (які були першими в Україні за вказаним фахом); попрацювати деканом цього ж факультету.

Сьогодні Володимир Васильович – доктор педагогічних наук, професор – залишається в строю. Він має у своєму науковому доробку понад 180 наукових і науково-методичних праць, серед яких: монографії, навчальні посібники з грифом міністерства, методичні вказівки та статті. Володимир Васильович завжди проводить заняття зі студентами факультету на високому науково-методичному рівні, плідно керує аспірантурою зі спеціальності «015 Професійна освіта» та здобувачами докторського рівня вищої освіти, є членом спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом науково-методичної комісії при Міністерстві освіти і науки України та ін. Крім активної викладацької, методичної та наукової діяльності, Володимир Стешенко бере активну участь у виховній та громадській роботі, віддає всі свої сили розбудові факультету, залишається непримиренним поборником змісту трудового навчання в загальноосвітній школі як дидактично адаптованої наукової галузі «Технології»,

Є у Володимира Васильовича і заповітна мрія: у зв’язку із суттєвими змінами у змісті та методиці викладання трудового навчання, які сталися на зламі століть, створити при факультеті музей-аудиторію історії трудового навчання. Така аудиторія, на його думку, сприяла б популяризації навчального предмета серед учнів і вчителів та підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технології. Роботу вже розпочато, перші кроки зроблено, на часі створення виставкових експозицій, а потім і отримання статусу педагогічного музею.

Вітаємо нашого ветерана зі славним ювілеєм, бажаємо йому міцного здоров’я, нових творчих успіхів, утілення в життя всіх мрій, особистого щастя.

Деканат та науково-педагогічний колектив

факультету початкової, технологічної та професійної освіти