Шлях по сайту: Новини Україно-китайське освітнє співробітництво набуває обертів на факультеті ПТПО

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Україно-китайське освітнє співробітництво набуває обертів на факультеті ПТПО

Друк

Питання україно-китайського співробітництва наразі набувають все більшої актуальності, зокрема в галузі освіти. Улітку Україну планує відвідати Міністр освіти Китаю та обговорити з Лілією Гриневич розширення форм співпраці між країнами.

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» є одним із лідерів україно-китайського співробітництва в регіоні. Відзначимо такі факти:

1. Укладено договір про співпрацю між Інститутом Конфуція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та факультетом підготовки вчителів початкових класів ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (від 03.10.2013 р.). Предметом договору є співпраця щодо подальшого розвитку гуманітарного, наукового та культурного, мовного співробітництва.

2. Укладено договір про співпрацю між Аньхойським університетом (інститутом іноземних мов) та кафедрою теорії і практики початкової освіти факультету підготовки вчителів початкових класів ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (від 10.02.2016 р.). Метою договору є просування дослідницької співпраці у сфері розвитку безперервної освіти та підвищення її якості, предмет договору – спільна діяльність у сфері освіти, спрямована на підвищення її якості.

3. У межах виконання цих договорів:

  • на факультеті підготовки вчителів початкових класів (нині початкової, технологічної та професійної освіти) з 2013–2014 навчального року організовано факультатив з вивчення китайської мови та культури (для студентів спеціалізації «Англійська мова»), для цього запрошуються волонтери – носії китайської мови, які займаються зі студентами двічі на тиждень; на факультеті працювали вже три волонтери від Інституту Конфуція;
  • щорічно проводяться культурно-просвітницькі заходи, пов’язані з культурою Китаю та китайською мовою, запрошуються студенти та волонтери Інституту Конфуція ХНУ імені В. Н. Каразіна на чолі з його директорами з української та китайської сторін;
  • 16.02.2017 р. на базі факультету підготовки вчителів початкових класів (нині початкової, технологічної та професійної освіти) спільно з Лінгвістичним центром PrimеTime відбулася Перша Регіональна олімпіада з китайської мови (на сайті Інституту Конфуція цей захід висвітлений з фотоматеріалами);

4. Набуває обертів наукове співробітництво з китайськими вченими:

  • китайський науковець (Інь Маоюань – кандидат педагогічних наук, Муданьцзяньський педагогічний університет, м. Муданьцзянь, КНР) увійшов до складу редакційної колегії фахового електронного видання ДДПУ «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти», у кожному номері друкуються наукові статті китайських авторів;
  • китайські вчені, зокрема Сі Даофен (канд. пед. наук, Шаньдунський педагогічний університет) та Інь Маоюань, (канд. пед. наук, Муданьцзяньський педагогічний університет) увійшли до складу співорганізаторів Міжнародної Інтернет-конференції «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій», проведеної 25 – 26 квітня 2017 р. на базі кафедри теорії і практики початкової освіти ДДПУ.

Найближчим часом планується організація стажувань викладачів ДВНЗ «ДДПУ» в одному із університетів Китайської народної республіки.

Ще більше про співробітництво далі у відео.