Шлях по сайту: Новини Спілкувалися щодо формування дослідницької та інформаційної компетентностей майбутніх учителів

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Спілкувалися щодо формування дослідницької та інформаційної компетентностей майбутніх учителів

Друк

У руслі змін, які відбуваються в освітньому просторі нашої держави, відчувається потреба в уточненні актуальних термінів, якими керуються викладачі в процесі підготовки майбутніх педагогів, тому 11 травня на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти кафедрою природничо-математичних дисциплін (модератор – доц. В. О. Гринько) було організовано онлайн-круглий стіл, учасниками якого стали викладачі кафедри-організатора, кафедри теорії і практики початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Лещенко М. П. (м. Київ) та вчитель ЗОШ №8 Грицай С. М.

Обговорювали науковці актуальну на сьогодні проблему – уточнення терміну «інформаційна/цифрова компетентність». Цифрова компетентність – одна з ключових у парадигмі Нової Української Школи, яка передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіаграмотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботу з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці; розуміння етики роботи з інформацією. Оскільки саме ці напрями є пріоритетними в роботі кафедри природничо-математичних дисциплін, обговорення було дуже жвавим та дискусійним.

Лещенко М. П. зупинилась на основах цифрової гуманістичної педагогіки, яка покладена в основу сучасного освітнього процесу та зауважила, що головне завдання – побудувати суспільство, де цінують людей.

Завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін доцент Євтухова Т. А. поділилась досвідом впровадження курсу «Медіаосвіта» на факультеті, підкреслила актуальність та доцільність його впровадження в освітній процес підготовки майбутніх фахівців для початкової ланки.

Наступним питанням для обговорення було впровадження технологій LEGO з метою формування дослідницької компетентності. Спілкування з вчителем інформатики в початкових класах Грицай Світланою (ЗОШ № 8 м. Краматорськ) розкрило практичні аспекти впровадження цієї технології у навчально-виховний процес та підтвердило актуальність процесу підготовки майбутніх вчителів до використання LEGO у практику.

Онлайн-зустріч була інформаційно насиченою та цікавою для всіх учасників, тому було узгоджено такі зустрічі зробити традиційними.

Доцент кафедри ПМД Вікторія Гринько