Шлях по сайту: Новини Обговорили актуальні питання підготовки фахівців із початкової освіти на конференції у Києві

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Обговорили актуальні питання підготовки фахівців із початкової освіти на конференції у Києві

Друк

2 грудня викладачі факультету підготовки вчителів початкових класів відвідали Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи», що відбувалась в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова в Києві і була приурочена 60-річчю кафедри педагогіки і методики початкового навчання. На цей науковий форум приїхали вчені, учителі, молоді науковці з багатьох педагогічних вишів нашої країни та зарубіжжя – Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини. Чудовим подарунком педагогам і, власне, ювілярам став виступ фольклорного ансамблю дівчат з університету. Відкрив конференцію під час пленарного засідання ректор НПУ імені М. П. Драгоманова Віктор Андрущенко словами вітань до учасників і гостей.

Під час конференції науковці порушили багато актуальних для початкової освіти питань. Академік НАПН України В.І. Бондар звернув увагу науковців на проблему продуктивних ресурсів критичного мислення. Академік НАПН України І.Д. Бех наголосив на важливості виховного потенціалу освіти і його значущості для вчителя початкової школи. Про компетентнісний підхід у моделюванні уроку доповіла відомий фахівець, академік НАПН України О.Я. Савченко. Також говорили про роль дитинства у формуванні психіки дитини (академік НАПН України Т.С. Яценко), перспективи освітніх реформ в Україні (д.п.н. В.І. Бобрицька), освітній потенціал журналу «Початкова школа» (к.п.н. А.М. Лук’янець), сталість та мінливість у сучасній системі підготовки фахівців із початкової освіти (к.п.н. І.М. Шапошнікова).

Наші викладачі – к.п.н. В.К. Сариєнко, к.п.н. Т.А. Євтухова, к.п.н. Н.М. Ляшова – взяли участь в роботі круглого столу «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до участі в реформуванні української школи: стан та перспективи». На засіданні обговорювали нагальні питання вищої освіти в галузі початкового навчання й підготовки фахівців із початкової освіти: нову стратегію освіти, державні стандарти, педагогічну практику, оновлення підручників й особливості підручникотворення, професійний розвиток учителя і т.ін.

Програма конференції була дуже насиченою, різноманітність доповідей дала можливість розкрити з усіх боків сьогоденні проблеми освіти й окреслити шляхи їх вирішення.

  •