Шлях по сайту: Факультети та кафедри Технологічний

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Загальні відомості

Друк

Вас вітає технологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету. Технологічний факультет запрошує на денну та заочну форму навчання для підготовки фахівців за напрямами підготовки: «Технологічна освіта» (освітньо-кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр») та «Професійна освіта» (ОКР «Бакалавр»). Підготовка фахівців за вищезазначеною спеціальністю здійснюється висококваліфікованими викладачами – докторами та кандидатами наук. Факультет має приміщення для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів.

Технологічний факультет ДДПУ забезпечений у повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Навчальний процес забезпечують 4 факультетські кафедри. Для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:

  • навчальні аудиторії відповідно до кожної спеціальності;
  • комп’ютерні класи; методичний кабінет;
  • Лабораторії технічної електроніки, фізичної оптики, оптичної електроніки, інженерної та комп’ютерної графіки, квантової електроніки, електричних кіл, статистичної оптики, оптичних вимірювань та метрології;
  • навчальні майстерні з ручної та механічної обробки деревини та металу;
  • навчальні майстерні зі швейного і харчового виробництва, етнодизайну та декоративно-ужиткового мистецтва.

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet. Для виконання курсових, кваліфікаційних дипломних та магістерських робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко використовується обладнання наукових підрозділів факультету, матеріально-технічна база навчально-освітніх закладів області (загальні навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні заклади, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації).

Телефони:

Декан 3-60-95;

Деканат 3-71-28;

Каф. ПТ 3-61-06;

Каф. ЗТДіТГ 3-61-67;

Каф. ПМТПО 3-71-04;

Каф. ТВЛПтаД 3-71-19.

Адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1

Електронна адреса деканату: texfak

 

Навігація

Контакти

Оголошення